Byggande

Byggverksamhet

Färdigställda byggnader   2014 2015 2016 2017
Alla byggnader mn m3 33,83 30,99 32,40 34,16
Bostadsbyggnader mn m3 11,64 10,56 10,60 11,56
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 4,80 5,13 5,92 6,29
Industri- och lagerbyggnader mn m3 6,92 6,75 7,80 8,33
Övriga byggnader mn m3 10,47 8,55 8,08 7,99
Färdigställda bostäder          
Alla bostäder antal 29 268 28 013 30 265 35 639
Fristående småhus antal 8 375 7 579 7 100 7 387
Rad- och kedjehus antal 3 466 3 259 3 579 3 454
Flervåningsbostadshus antal 17 151 16 958 18 940 24 089
Övriga än bostadsbyggnader antal 276 217 646 709

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2018

Färdigställda bostäder

Volymindex för nybyggnad 2010 = 100 1)

Volymindex för nybyggnad 1)

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2018

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 27.12.2018