Byggande

Innehåll

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader   2000 2010 2018 2019
Alla byggnader mn m3 38,55 34,75 40,43 35,05
Bostadsbyggnader mn m3 13,50 10,95 13,37 13,20
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 6,18 5,52 5,87 6,09
Industri- och lagerbyggnader mn m3 7,88 7,28 11,25 7,26
Övriga byggnader mn m3 10,99 11,00 9,94 8,50
Färdigställda bostäder          
Alla bostäder antal 35 243 25 194 42 536 42 892
Småhus antal 18 078 13 399 11 102 10 818
Flervåningshus antal 16 748 11 140 30 881 31 567
Kollektivbostadsbyggnader antal 18 213 0 . .
Bostadsbyggnader för speciella grupper antal 0 85 284 208
Övriga än bostadsbyggnader antal 399 357 269 299

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

Färdigställda bostäder

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 7.5.2020