Byggande

Innehåll

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader, mn m3 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Alla byggnader 38,54 34,73 31,17 33,07 35,33 39,60
Bostadsbyggnader 13,46 10,72 10,45 10,58 11,57 13,05
Affärs- och kontorsbyggnader 6,28 5,83 5,14 5,97 6,35 6,14
Industri- och lagerbyggnader 7,89 7,27 6,79 8,25 9,05 10,93
Övriga byggnader 10,91 10,91 8,79 8,27 8,37 9,48
Färdigställda bostäder, antal 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Alla bostäder 35 242 25 186 27 661 30 243 35 687 42 513
Fristående småhus 12 229 10 610 7 539 7 076 7 402 7 528
Rad- och kedjehus 5 879 2 805 3 200 3 574 3 458 3 595
Flervåningsbostadshus 16 717 11 116 16 705 18 943 24 075 30 891
Övriga än bostadsbyggnader 417 655 217 650 752 499

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.5.2019

Färdigställda bostäder

Volymindex för nybyggnad 2010 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.5.2019

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 10.1.2020