Sosiaaliturva

Sisällysluettelo

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

Kohderyhmä 2010   2017   2018  
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 15 300 22,1 15 612 22,2
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 484 9,4 6 614 9,4
Vanhuus 19 171 35,0 28 807 41,7 29 743 42,4
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 833 2,7 1 831 2,6
Perhe ja lapset 5 845 10,7 6 654 9,6 6 879 9,8
Työttömyys 4 370 8,0 4 921 7,1 4 281 6,1
Asuminen 923 1,7 1 842 2,7 2 089 3,0
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 2 072 3,0 1 968 2,8
Hallinto 1 480 2,7 1 176 1,7 1 210 1,7
Yhteensä 54 832 100 69 089 100 70 229 100
% suhteessa BKT:hen 29,3   30,9   30,0  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.5.2020

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2018 2019
Vanhempainpäivärahat        
Äidit 97 359 103 577 84 387 80 067
Isät 42 924 56 393 59 640 58 409
Äitiysavustuksen saajat 1) 55 228 60 188 45 223 44 351
Lapsilisä, joulukuu        
Saajat 586 834 561 534 545 163 541 065
Lapset 1 063 680 1 014 910 996 358 985 832
Lastenhoidon tuet 31.12.        
Saajat 84 657 89 701 75 749 71 074
Lapset 126 963 126 995 96 066 87 344
Elatustuki 31.12.        
Saajat . . 66 384 72 369 71 303
Lapset 107 962 97 776 105 829 103 764

1) Ml. adoptiotuki

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2020

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.3.2020

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähteet: Kela

Finanssivalvonta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.5.2020

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2000 2010 2018 2019
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 365 039 1 384 385
Työttömyyseläke 54 291 33 938  -  -
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 201 216 197 492
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 3 367 1 041
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 10 670 9 523
Leskeneläke 252 798 263 176 250 617 248 711
Lapseneläke 28 476 22 503 16 795 16 288
Yhteensä 1) 1 284 145 1 463 835 1 600 225 1 612 473

1) Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2020

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2019

Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke), työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Kokonaiseläke, €/kk  Yhteensä % Miehet % Naiset %
       0–  799 158 348 10,6 64 960 9,6 93 388 11,4
   800–1 099 226 797 15,2 79 645 11,8 147 152 18,0
1 100–1 399 289 084 19,3 103 146 15,2 185 938 22,7
1 400–1 699 222 787 14,9 91 643 13,5 131 144 16,0
1 700–1 999 187 821 12,6 87 943 13,0 99 878 12,2
2 000–2 299 133 143 8,9 70 616 10,4 62 527 7,6
2 300–2 599 87 586 5,9 50 328 7,4 37 258 4,6
2 600–2 899 57 949 3,9 35 443 5,2 22 506 2,7
2 900–3 199 38 281 2,6 24 875 3,7 13 406 1,6
3 200– 94 068 6,3 68 841 10,2 25 227 3,1
Yhteensä 1 495 864 100 677 440 100 818 424 100
Keskieläke, €/kk 1 716   1 937   1 533  

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2020

 

Aihealue: Sosiaaliturva

Päivitetty 3.6.2020