Sosiaaliturva

Sisällysluettelo

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

  2010   2016   2017  
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 15 369 22,3 15 300 22,1
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 672 9,7 6 484 9,4
Vanhuus 19 171 35,0 27 552 40,0 28 807 41,7
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 789 2,6 1 833 2,7
Perhe ja lapset 5 845 10,7 6 702 9,7 6 654 9,6
Työttömyys 4 370 8,0 5 588 8,1 4 921 7,1
Asuminen 923 1,7 1 644 2,4 1 842 2,7
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 2 374 3,4 2 072 3,0
Hallinto 1 480 2,7 1 147 1,7 1 176 1,7
Yhteensä 54 832 100 68 837 100 69 089 100
% suhteessa BKT:hen 29,3   31,9   30,9  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.4.2019

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2017 2018
Vanhempainpäivärahat        
Äidit 97 359 103 577 87 905 84 387
Isät 42 924 56 393 61 187 59 640
Äitiysavustuksen saajat 1) 55 228 60 188 48 910 45 223
Lapsilisä, joulukuu        
Saajat 586 834 561 534 548 585 545 163
Lapset 1 063 680 1 014 910 1 003 635 996 358
Lastenhoidon tuet 31.12.        
Saajat 84 657 89 701 80 084 75 749
Lapset 126 963 126 995 104 253 96 066
Elatustuki 31.12.        
Saajat . . 66 384 72 392 72 369
Lapset 107 962 97 776 105 847 105 829

1) Ml. adoptiotuki

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.5.2019

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.6.2019

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähteet: Kela

Finanssivalvonta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2019

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2000 2010 2017 2018
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 339 991 1 365 039
Työttömyyseläke 54 291 33 938  -  -
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 206 048 201 216
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 7 244 3 367
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 12 026 10 670
Leskeneläke 252 798 263 176 253 011 250 617
Lapseneläke 28 476 22 503 17 444 16 795
Yhteensä 1) 1 284 145 1 463 835 1 585 582 1 600 225

1) Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2019

Eläkkeensaajien 1) kokonaiseläkejakauma 31.12.2018

Kokonaiseläke Yhteensä Miehet Naiset
€/kk    %   %   %
       0–  799 162 998 11,0 65 520 9,7 97 478 12,0
   800–1 099 239 655 16,1 83 762 12,5 155 893 19,2
1 100–1 399 293 791 19,8 105 976 15,8 187 815 23,1
1 400–1 699 221 785 14,9 93 191 13,9 128 594 15,8
1 700–1 999 181 669 12,2 86 747 12,9 94 922 11,7
2 000–2 299 125 958 8,5 68 192 10,1 57 766 7,1
2 300–2 599 82 334 5,5 47 928 7,1 34 406 4,2
2 600–2 899 54 409 3,7 33 545 5,0 20 864 2,6
2 900–3 199 35 514 2,4 23 358 3,5 12 156 1,5
3 200– 86 521 5,8 63 969 9,5 22 552 2,8
Yhteensä 1 484 634 100 672 188 100 812 446 100
Keskieläke, €/kk 1 680   1 898   1 499  

1) Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke), työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2019

 

Aihealue: Sosiaaliturva

Päivitetty 7.1.2020