Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.1.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 7,2 procent i november 2013

I november 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 381 500 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 7,2 procent fler än i november 2012. Inhemska turisters övernattningar uppgick till nästan en miljon dygn. Detta var 0,6 procent fler än året innan. Det totala antalet övernattningar ökade med 2,4 procent från året innan. Totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i november 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i november 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i november 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 14,5 procent i november 2013 och de var den överlägset största gruppen av utländska turister med nästan 128 000 övernattningsdygn. Sedan kom svenskarna och tyskarna. Övernattningarna av svenskar uppgick till 31 000 övernattningsdygn, vilket var 2,6 procent fler än i november 2012. Tyskarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar var på samma nivå som i november 2012 och uppgick till 25 000 övernattningsdygn. Detta var en ökning på bara 0,6 procent. Britternas och amerikanernas övernattningar ökade kraftigt i november 2013. För britterna bokfördes drygt 23 000 övernattningsdygn, vilket var 13,9 procent fler än året innan. Amerikanernas övernattningar ökade med 12,6 procent och övernattningarna uppgick till 11 000 dygn i inkvarteringsanläggningar. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar dock mest. När det gäller de kinesiska turisterna var det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna något under 7 000 dygn, vilket var 22,1 procent fler än året innan. Däremot fortsatte den kraftiga minskningen av estniska turisters övernattningar i november 2013 och för dem bokfördes 11,5 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i november 2012. När det gäller holländare och fransmän minskade övernattningarna med 7 procent för båda grupperna från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i november 2013 mest i Kymmenedalen, med 28,7 procent, och i Mellersta Österbotten, med 21,8 procent. I Södra Karelen ökade övernattningarna med 11,7 procent. I både Södra Savolax och Södra Österbotten ökade övernattningarna med 8 procent från november 2012. Däremot minskade övernattningarna på Åland med 15 procent och i Österbotten med 8,2 procent. När det gäller hela landet bokfördes 2,4 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar i november än året innan.

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell ökade med 1,8 procent i november 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 1,2 miljoner dygn i november 2013, vilket var en ökning med 1,8 procent från året innan. För finländska turister bokfördes 865 000 övernattningsdygn, vilket var nästan lika mycket som i november 2012. Övernattningarna av utländska turister ökade med 6,5 procent och uppgick till 336 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,2 procent i november. Året innan var det 51,4 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 64,7 procent, och i Kymmenedalen, 63,4 procent. I Kotka var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 71,6 procent och i Vanda 69,0 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 70,6 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i november 2013 till 91,04 euro per dygn. Året innan var det 91,25 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent under januari–november 2013

Under januari–november 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 18,9 miljoner, vilket var 0,5 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,9 procent och uppgick till nästan 13,6 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De utländska turisterna övernattade 5,3 miljoner gånger, vilket var en ökning med 0,8 procent jämfört med januari–november 2012.

För ryska turister statistikfördes nästan 1,5 miljoner övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland och de var som vanligt den största gruppen av turister under januari–november 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 8,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De övernattade 511 000 gånger, vilket var en procent färre än under januari–november 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med 474 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningsdygn började minska i juni och för dem bokfördes fortsättningsvis 6,6 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än under januari–november 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat med mer än 10 procent på årsnivå och under januari–november var antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar 12,3 procent fler än under motsvarande period året innan. Britternas övernattningar steg till närmare 327 000 dygn. Turismen från Asien har ökat och när det gäller de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade kinesernas och japanernas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 27,3 procent och de japanska turisternas med 17,6 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar fortfarande kraftigt och under januari–november 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 172 000 dygn, vilket var 21,0 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-november 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-november 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (385,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tie_001_sv.html