Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2013

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 343 040 2,4 961 509 0,6 381 531 7,2
Fasta Finland 1 335 231 2,5 957 836 0,7 377 395 7,5
Nyland 410 243 2,0 243 836 0,3 166 407 4,6
Egentliga Finland 78 959 -6,3 65 040 -8,0 13 919 3,0
Satakunta 24 117 5,0 19 692 7,8 4 425 -5,6
Egentliga Tavastland 26 831 -2,7 23 599 -2,9 3 232 -1,0
Birkaland 111 347 3,2 96 064 3,1 15 283 4,2
Päijänne-Tavastland 41 958 3,8 36 056 4,5 5 902 0,2
Kymmenedalen 29 289 28,7 18 056 13,2 11 233 64,9
Södra Karelen 57 395 11,7 21 912 -9,4 35 483 30,5
Södra Savolax 40 265 8,2 29 204 -0,4 11 061 40,1
Norra Savolax 57 067 -0,4 51 766 -1,2 5 301 8,2
Norra Karelen 29 482 2,8 23 616 2,0 5 866 6,2
Mellersta Finland 63 387 -2,9 57 519 -2,1 5 868 -10,2
Södra Österbotten 42 076 8,2 40 485 8,2 1 591 7,7
Österbotten 24 418 -8,2 18 889 -14,4 5 529 22,1
Mellersta Österbotten 11 533 21,8 10 689 20,5 844 41,4
Norra Österbotten 102 867 3,7 77 824 1,6 25 043 10,6
Kajanaland 56 161 3,3 51 032 3,5 5 129 0,9
Lappland 127 836 1,4 72 557 4,9 55 279 -2,8
Åland 7 809 -15,0 3 673 -14,4 4 136 -15,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_003_sv.html