Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2013

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 786 893 1 343 040 2,4 1 201 217 1,8
Finland 600 064 961 509 0,6 865 173 0,1
Utländer 186 829 381 531 7,2 336 044 6,5
Sverige 19 605 31 175 2,6 29 598 1,6
Tyskland 11 124 24 929 0,6 23 223 -1,1
Ryssland 66 150 127 978 14,5 102 899 12,2
Britannien 11 360 23 217 13,9 21 922 10,6
Förenta Staterna 4 950 11 277 12,6 10 841 11,6
Norge 6 687 13 168 -5,0 12 047 -1,4
Nederländerna 3 300 6 347 -7,2 6 066 -5,9
Italien 3 333 7 865 -0,3 7 359 -0,4
Frankrike 3 603 8 444 -6,8 7 485 -8,0
Japan 6 076 13 539 5,4 12 995 6,7
Estland 6 122 16 504 -11,5 11 084 -6,0
Schweiz 2 225 5 318 1,6 4 975 5,1
Spanien 1 841 4 579 1,8 4 112 0,2
Kina 3 519 6 829 22,1 6 705 23,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_009_sv.html