Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Övernattningar fortfarande långt från nivån år 2019 i april 2021
27.5.2021
Det exceptionellt stora efterfrågeraset i april i fjol syns nu som höga tillväxtsiffror. Jämfört med nivån på de inhemska övernattningarna i april 2019 var nivån dock 41 procent lägre i april. Utanför huvudstadsregionen var de inhemska övernattningarna 35 procent lägre och i huvudstadsregionen 64 procent lägre än i april 2019. Utländska turisters övernattningar minskade med 85 procent från april 2019 och för dem statistikfördes 52 000 övernattningar. Sammantaget uppgick antalet övernattningar till 0,78 miljoner, vilket var en minskning med 51 procent jämfört med två år tidigare. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html