Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Övernattningar minskade med 48 procent i mars 2020
9.4.2020
Siffrorna för inkvarteringsstatistiken för mars publiceras på grund av marknadsläget med anledning av coronaviruset i undantagsfall som snabbestimat. Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 46 procent från året innan. För dem bokfördes 0,70 miljoner övernattningsdygn i mars 2020. Utländska turisters övernattningar minskade med 53 från året innan och för dem statistikfördes 0,26 miljoner övernattningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 0,96 miljoner övernattningsdygn, vilket var 48 procent färre än i mars 2019. Av de hotell som lämnade uppgifter för mars angav 43 procent att de stängt hotellet redan före månadens slut. De stängda hotellen höll öppet i genomsnitt 24 dagar i mars. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
29.4.2020

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html