Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 866 386 -1,7 10 506 283 -1,9 4 360 103 -1,4
Fasta Finland 14 669 764 -1,8 10 414 114 -2,0 4 255 650 -1,5
Nyland 4 484 538 -3,4 2 406 537 -3,7 2 078 001 -3,1
    Esbo 339 302 -4,0 190 378 -5,2 148 924 -2,4
    Helsingfors 2 886 979 -3,6 1 337 939 -2,0 1 549 040 -4,9
    Vanda 731 301 -2,3 452 585 -6,8 278 716 5,9
Egentliga Finland 905 368 -3,5 747 912 -2,6 157 456 -7,6
    Åbo 627 972 -4,2 511 560 -3,2 116 412 -8,6
Satakunta 278 398 0,9 231 889 3,1 46 509 -9,0
    Björneborg 164 514 2,4 143 749 4,1 20 765 -7,6
Egentliga Tavastland 279 912 -7,9 243 290 -5,2 36 622 -22,5
    Tavastehus 165 757 -10,3 142 007 -5,5 23 750 -31,4
Birkaland 1 110 127 -2,7 947 621 -2,4 162 506 -4,4
    Tammerfors 825 322 -3,2 681 995 -3,2 143 327 -3,3
Päijänne-Tavastland 448 900 -6,7 386 541 -3,2 62 359 -23,7
    Lahtis 152 250 -11,5 115 866 -7,3 36 384 -22,7
Kymmenedalen 241 703 7,1 149 827 -2,3 91 876 27,3
    Kouvola 102 298 -4,5 77 844 -8,3 24 454 9,8
Södra Karelen 570 549 3,6 270 521 -6,1 300 028 14,2
    Villmanstrand 317 922 2,7 186 827 -8,1 131 095 23,5
Södra Savolax 443 479 3,0 362 359 2,5 81 120 5,5
    S:t Michel 168 737 5,7 128 701 3,8 40 036 12,3
Norra Savolax 665 878 -2,5 585 617 -2,1 80 261 -5,5
    Kuopio 436 584 0,5 383 970 1,7 52 614 -7,1
Norra Karelen 347 696 0,7 287 574 2,3 60 122 -6,2
    Joensuu 187 281 -2,2 148 190 -0,3 39 091 -8,5
Mellersta Finland 869 396 -4,6 743 452 -2,9 125 944 -13,7
    Jyväskylä 392 323 -3,6 331 429 1,1 60 894 -23,1
Södra Österbotten 471 492 3,3 452 688 3,8 18 804 -7,3
    Seinäjoki 151 330 -3,0 141 199 -3,2 10 131 0,1
Österbotten 298 523 -5,4 239 797 -3,7 58 726 -11,9
    Vasa 223 852 -4,8 177 352 -3,4 46 500 -9,5
Mellersta Österbotten 110 004 1,5 101 213 3,1 8 791 -13,7
    Karleby 86 838 0,2 79 359 2,1 7 479 -16,5
Norra Österbotten 947 510 2,0 775 328 1,0 172 182 6,9
    Kuusamo 214 441 1,5 164 710 0,1 49 731 6,4
    Uleåborg 485 569 0,8 393 751 0,3 91 818 3,1
Kajanaland 701 788 2,9 630 183 4,2 71 605 -7,8
    Kajana 79 852 -4,3 71 429 -3,1 8 423 -14,0
    Sotkamo 579 125 5,1 524 026 6,3 55 099 -4,6
Lappland 1 494 503 -1,7 851 765 -6,2 642 738 5,0
    Rovaniemi 348 817 -2,8 163 278 -5,8 185 539 0,1
Åland 196 622 5,3 92 169 8,8 104 453 2,5
    Mariehamn 142 039 3,0 76 501 9,1 65 538 -3,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_008_sv.html