Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, november 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 201 217 1,8 865 173 0,1 336 044 6,5
Fasta Finland 1 194 766 1,9 862 226 0,2 332 540 6,7
Nyland 394 408 1,3 235 230 -0,1 159 178 3,3
    Esbo 29 601 1,8 17 381 5,5 12 220 -3,0
    Helsingfors 257 090 2,9 142 371 3,8 114 719 1,9
    Vanda 64 836 0,3 40 835 -7,1 24 001 16,1
Egentliga Finland 70 537 -7,1 58 303 -8,5 12 234 0,1
    Åbo 47 900 -11,8 38 829 -12,4 9 071 -9,5
Satakunta 21 793 4,7 17 758 5,9 4 035 -0,1
    Björneborg 12 894 2,5 11 196 1,3 1 698 11,2
Egentliga Tavastland 24 731 1,0 21 783 1,2 2 948 -0,5
    Tavastehus 14 981 7,2 12 772 8,4 2 209 0,5
Birkaland 99 973 5,2 86 171 5,7 13 802 1,9
    Tammerfors 79 506 5,5 67 183 6,2 12 323 1,9
Päijänne-Tavastland 37 126 2,4 32 379 4,1 4 747 -8,2
    Lahtis 13 822 0,4 10 407 3,5 3 415 -8,2
Kymmenedalen 25 743 33,1 16 062 22,2 9 681 56,1
    Kouvola 11 482 27,3 8 841 26,4 2 641 30,2
Södra Karelen 49 769 8,3 19 368 -11,6 30 401 26,4
    Villmanstrand 28 716 5,5 14 108 -12,7 14 608 32,1
Södra Savolax 30 955 2,8 25 167 -0,7 5 788 22,0
    S:t Michel 12 353 -6,2 9 493 -11,4 2 860 16,4
Norra Savolax 51 882 -0,5 47 748 -1,8 4 134 17,0
    Kuopio 32 634 2,5 30 246 1,5 2 388 17,2
Norra Karelen 26 135 2,4 21 164 1,1 4 971 8,5
    Joensuu 16 347 -2,4 12 702 -4,1 3 645 4,1
Mellersta Finland 59 175 -3,4 53 489 -2,5 5 686 -10,7
    Jyväskylä 34 525 -0,2 30 437 3,0 4 088 -19,0
Södra Österbotten 38 036 7,1 36 568 7,2 1 468 5,4
    Seinäjoki 14 995 12,4 14 151 12,9 844 5,1
Österbotten 22 935 -9,9 17 541 -16,1 5 394 19,1
    Vasa 16 972 -8,6 12 639 -15,3 4 333 18,8
Mellersta Österbotten 10 223 22,3 9 514 22,1 709 24,4
    Karleby 8 143 21,8 7 513 21,7 630 23,0
Norra Österbotten 81 132 4,1 62 365 1,6 18 767 13,2
    Kuusamo 20 507 3,8 9 109 -10,9 11 398 19,6
    Uleåborg 42 818 5,8 36 389 5,6 6 429 7,0
Kajanaland 51 107 0,6 46 438 1,2 4 669 -5,4
    Kajana 5 588 -24,5 5 099 -25,4 489 -14,2
    Sotkamo 43 390 5,2 39 407 6,7 3 983 -7,6
Lappland 99 106 1,4 55 178 -0,8 43 928 4,3
    Rovaniemi 29 705 0,0 18 323 6,6 11 382 -9,1
Åland 6 451 -16,4 2 947 -24,9 3 504 -7,7
    Mariehamn 5 183 -24,5 2 673 -28,2 2 510 -20,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_007_sv.html