Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 194 61 110 48,3 -1,5 49,70
Fasta Finland 1 146 59 863 48,6 -1,5 49,80
Nyland 145 14 691 62,4 -2,2 65,04
Egentliga Finland 72 3 864 48,3 -0,3 46,63
Satakunta 42 1 606 41,0 -1,0 48,54
Egentliga Tavastland 30 1 450 36,7 -3,7 45,64
Birkaland 74 4 613 48,7 -3,1 50,42
Päijänne-Tavastland 35 2 031 40,7 -3,8 43,48
Kymmenedalen 29 1 182 45,1 2,2 44,34
Södra Karelen 39 1 897 52,2 -2,8 44,84
Södra Savolax 82 2 497 41,0 1,3 35,37
Norra Savolax 51 2 678 48,1 -2,4 46,12
Norra Karelen 57 1 680 42,7 2,2 42,78
Mellersta Finland 53 3 182 46,0 -2,8 44,33
Södra Österbotten 54 1 921 43,0 -0,6 38,01
Österbotten 33 1 368 46,8 -1,8 44,92
Mellersta Österbotten 17 589 43,5 2,3 46,51
Norra Österbotten 103 4 511 43,4 -0,9 39,65
Kajanaland 48 2 276 43,3 -2,7 37,34
Lappland 181 7 828 39,2 -0,3 42,94
Åland 48 1 248 35,9 0,0 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_002_sv.html