Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 080 58 368 47,3 -0,3 57,59
Fasta Finland 1 055 57 586 47,7 -0,4 57,61
Nyland 140 14 775 63,9 -0,4 71,78
Egentliga Finland 62 3 682 46,2 -3,4 53,01
Satakunta 41 1 600 36,1 -1,6 57,03
Egentliga Tavastland 28 1 375 38,1 -0,9 50,87
Birkaland 70 4 450 51,9 0,4 58,47
Päijänne-Tavastland 33 1 995 39,5 -0,5 44,94
Kymmenedalen 29 1 183 55,2 14,8 51,91
Södra Karelen 35 1 663 50,0 -4,2 49,72
Södra Savolax 74 2 094 36,5 0,2 42,56
Norra Savolax 48 2 551 45,9 -1,6 52,56
Norra Karelen 50 1 477 41,5 1,6 51,66
Mellersta Finland 46 2 996 42,5 -3,2 51,98
Södra Österbotten 51 1 842 42,8 0,6 44,01
Österbotten 28 1 276 47,1 -5,4 61,94
Mellersta Österbotten 14 544 49,2 10,9 55,75
Norra Österbotten 97 4 301 45,6 2,7 48,64
Kajanaland 43 2 216 35,1 -2,2 41,29
Lappland 166 7 566 30,8 -0,4 45,03
Åland 25 782 20,9 0,2 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/11/matk_2013_11_2014-01-16_tau_001_sv.html