Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.4.2013

Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013

I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 421 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 2,5 procent färre än i februari 2012. De finländska turisternas övernattningar minskade med 1,2 procent och de övernattade totalt en miljon dygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar minskade med 1,6 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i februari 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i februari 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i februari 2013/2012, %

De största grupperna av utländska turister var i februari 2013 de ryska och de brittiska grupperna. De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 81 000 övernattningsdygn och de brittiska turisternas till 50 000 övernattningsdygn. Övernattningarna av ryska turister var på nästan samma nivå som i fjol, ökningen var 0,7 procent, medan övernattningarna av brittiska turister ökade kraftigt, med 13,1 procent från året innan. Den tredje största gruppen var de tyska turisterna med 40 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Detta var dock 7,5 procent färre övernattningar än året innan. De franska turisternas övernattningar minskade med 8,1 procent från året innan. De övernattade nästan 33 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. För de svenska, holländska och japanska grupperna bokfördes ungefär 24 000 övernattningsdygn per grupp. Svenskarnas övernattningar minskade med 9,1 procent, medan holländarnas övernattningar ökade med 0,9 procent. De största ökningarna hade övernattningarna av spanska turister, 30,2 procent, japanska turister, 20,4 procent, och norska turister, 17,5 procent. Bland övriga länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel minskade däremot övernattningarna av estländare mest. För dem bokfördes 15 000 övernattningsdygn, vilket var 30,6 procent färre än i februari 2012.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i februari mest på Åland, med 13,7 procent. I Södra Savolax var ökningen av övernattningar 12,8 procent och i Kymmenedalen 12,2 procent. Övernattningarna minskade mest i Norra Karelen, med 19,7 procent, och i Österbotten, med 14,6 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 1,6 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2,7 procent i februari 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,2 miljoner dygn i februari 2013, vilket var 2,7 procent färre än året innan. Övernattningarna av utländska turister minskade med 3,9 procent och uppgick till 370 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till nästan 858 000 dygn. Detta var en minskning med 2,2 procent jämfört med februari 2012.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 50,3 procent i februari. Året innan var det 52,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 61,0 procent, och i Nyland, 55,9 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 76,6 procent och i Vanda 69,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 59,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i februari 2013 till 91,50 euro per dygn. Året innan var det 92,25 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,2 procent under januari–februari 2013

Under januari–februari 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till nästan 2,8 miljoner, vilket var 2,2 procent färre än under motsvarande period året innan.Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,4 procent och uppgick till något under 1,8 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade drygt en miljon gånger, vilket var en minskning med 1,8 procent jämfört med januari–februari 2012.

För ryska turister statistikfördes 393 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i Finland under januari–februari 2013. Deras övernattningar minskade dock med 2,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Britternas övernattningar ökade med 14,2 procent och uppgick till drygt 95 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Tyskarnas övernattade nästan 72 000 gånger, även om antalet minskade med 3,7 procent. De franska turisternas övernattningar uppgick till något under 63 000, vilket var en ökning med 2,2 procent från året innan. De svenska, holländska och japanska turisterna övernattade alla över 40 000 gånger under januari–februari 2013. Japanernas övernattningar ökade kraftigt, med 15,1 procent, och holländarnas måttligt, med 3,2 procent. Däremot minskade de svenska turisternas övernattningar med 6,7 procent under början av år 2013. Under januari–februari minskade övernattningarna mest bland de estländska turisterna, med 25,9 procent. Deras övernattningar uppgick till 30 000 dygn.Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade emellertid spanjorernas övernattningar mest, med 20,8 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till drygt 14 000 dygn.

Förändring i övernattningar i januari-februari 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-februari 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (360,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tie_001_sv.html