Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 415 338 -3,0 1 525 440 -2,6 889 898 -3,7
Fasta Finland 2 405 453 -3,1 1 520 686 -2,6 884 767 -3,8
Nyland 664 642 -5,1 362 406 -5,0 302 236 -5,2
    Esbo 47 106 -16,5 27 076 -10,4 20 030 -23,5
    Helsingfors 412 288 -5,3 191 223 -6,5 221 065 -4,3
    Vanda 126 873 -2,8 83 381 -3,6 43 492 -1,2
Egentliga Finland 118 631 -1,5 97 721 -1,3 20 910 -2,8
    Åbo 83 421 1,6 67 643 -0,7 15 778 12,9
Satakunta 34 612 2,4 27 533 8,5 7 079 -15,9
    Björneborg 20 814 12,7 17 296 18,6 3 518 -9,5
Egentliga Tavastland 41 475 -12,2 33 860 -5,4 7 615 -33,4
    Tavastehus 25 034 -19,2 20 244 -7,8 4 790 -46,9
Birkaland 155 312 -2,8 131 211 -2,8 24 101 -2,5
    Tammerfors 111 992 -0,4 91 589 -0,7 20 403 1,1
Päijänne-Tavastland 81 020 -7,5 66 648 -1,7 14 372 -27,1
    Lahtis 26 958 -9,4 19 046 -1,2 7 912 -24,4
Kymmenedalen 31 276 3,8 19 434 -5,1 11 842 22,8
    Kouvola 14 793 -3,8 10 684 -14,0 4 109 38,5
Södra Karelen 88 311 -0,2 35 721 -5,0 52 590 3,3
    Villmanstrand 48 764 2,0 26 808 -5,0 21 956 12,1
Södra Savolax 56 214 -2,8 43 714 0,0 12 500 -11,6
    S:t Michel 23 985 -0,8 17 028 -1,6 6 957 1,4
Norra Savolax 116 446 -5,3 93 700 -3,9 22 746 -10,8
    Kuopio 82 043 -0,3 66 617 2,7 15 426 -11,2
Norra Karelen 52 010 -13,3 37 253 -2,3 14 757 -32,6
    Joensuu 27 213 -20,9 19 848 -7,7 7 365 -42,8
Mellersta Finland 172 564 -1,6 138 074 3,1 34 490 -16,9
    Jyväskylä 62 759 -5,3 52 421 1,1 10 338 -28,2
Södra Österbotten 59 867 -1,6 56 018 -1,4 3 849 -4,4
    Seinäjoki 20 959 -9,3 18 935 -9,1 2 024 -11,4
Österbotten 38 271 -11,5 30 485 -5,8 7 786 -28,5
    Vasa 28 548 -12,9 22 935 -7,5 5 613 -29,5
Mellersta Österbotten 14 875 -0,3 13 811 -1,3 1 064 14,2
    Karleby 11 588 -0,6 10 671 -1,2 917 7,6
Norra Österbotten 163 982 1,2 117 216 0,0 46 766 4,2
    Kuusamo 52 715 9,0 31 484 6,4 21 231 13,1
    Uleåborg 72 362 -1,7 58 374 -0,6 13 988 -5,9
Kajanaland 124 282 -2,2 98 170 1,0 26 112 -12,5
    Kajana 13 643 -0,3 11 738 5,0 1 905 -24,0
    Sotkamo 101 451 -0,9 81 103 1,7 20 348 -10,1
Lappland 391 663 0,6 117 711 -8,5 273 952 5,1
    Rovaniemi 98 732 0,2 22 996 -5,5 75 736 2,1
Åland 9 885 19,1 4 754 16,9 5 131 21,2
    Mariehamn 8 452 21,9 4 360 24,8 4 092 19,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tau_008_sv.html