Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 066 58 174 47,5 -1,8 52,70
Fasta Finland 1 045 57 462 47,8 -1,9 52,71
Nyland 141 14 270 55,4 -1,4 66,85
Egentliga Finland 58 3 636 39,9 -1,3 48,80
Satakunta 36 1 486 34,4 -2,8 57,47
Egentliga Tavastland 29 1 428 32,6 -5,0 50,14
Birkaland 69 4 391 46,1 -3,4 51,27
Päijänne-Tavastland 32 1 909 40,2 -6,7 44,91
Kymmenedalen 26 1 150 34,9 3,6 50,72
Södra Karelen 36 1 721 49,9 1,3 47,17
Södra Savolax 71 2 132 33,9 1,6 41,35
Norra Savolax 47 2 551 50,0 -2,5 49,19
Norra Karelen 52 1 567 37,1 -7,7 47,65
Mellersta Finland 47 3 001 48,3 -6,4 42,39
Södra Österbotten 48 1 742 39,9 -2,4 40,57
Österbotten 29 1 291 39,7 -6,6 58,66
Mellersta Österbotten 14 545 37,2 -3,1 56,49
Norra Österbotten 94 4 275 48,2 -0,4 44,02
Kajanaland 42 2 165 50,3 -0,2 34,97
Lappland 174 8 202 55,0 0,8 52,62
Åland 21 712 19,7 3,5 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tau_001_sv.html