Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 227 639 -2,7 857 600 -2,2 370 039 -3,9
Fasta Finland 1 221 947 -2,9 855 074 -2,3 366 873 -4,2
Nyland 312 145 -5,3 182 653 -7,8 129 492 -1,4
    Esbo 21 526 -14,5 14 103 -3,2 7 423 -29,9
    Helsingfors 190 550 -5,6 94 517 -11,9 96 033 1,6
    Vanda 61 387 -4,4 41 973 -7,1 19 414 2,0
Egentliga Finland 63 344 0,3 53 613 1,6 9 731 -6,4
    Åbo 44 027 2,1 36 869 1,3 7 158 6,6
Satakunta 18 694 1,3 15 178 9,4 3 516 -23,2
    Björneborg 11 811 13,7 10 138 24,3 1 673 -25,2
Egentliga Tavastland 21 555 -10,0 18 972 -0,3 2 583 -47,5
    Tavastehus 13 225 -19,8 11 372 -6,9 1 853 -56,6
Birkaland 86 383 -1,2 75 779 -0,9 10 604 -3,3
    Tammerfors 59 244 -0,4 49 686 -0,0 9 558 -2,6
Päijänne-Tavastland 40 580 -12,0 35 546 -7,0 5 034 -36,4
    Lahtis 13 160 -13,6 9 773 -7,1 3 387 -28,0
Kymmenedalen 14 030 7,0 9 868 2,7 4 162 18,6
    Kouvola 6 670 -4,1 5 248 -11,0 1 422 34,9
Södra Karelen 41 134 -1,9 20 078 -6,8 21 056 3,3
    Villmanstrand 23 320 1,5 14 965 -4,2 8 355 13,7
Södra Savolax 26 643 2,8 23 327 5,4 3 316 -12,2
    S:t Michel 11 184 -2,2 9 205 -3,9 1 979 6,7
Norra Savolax 60 856 -1,7 55 929 1,2 4 927 -25,9
    Kuopio 43 070 1,1 39 842 4,7 3 228 -28,7
Norra Karelen 24 267 -24,7 20 117 -4,2 4 150 -63,0
    Joensuu 13 132 -33,9 10 113 -5,3 3 019 -67,2
Mellersta Finland 91 394 -2,0 81 499 1,6 9 895 -24,0
    Jyväskylä 30 043 -12,7 27 066 -6,6 2 977 -45,0
Södra Österbotten 33 076 0,8 30 879 1,3 2 197 -6,6
    Seinäjoki 11 310 -5,9 10 129 -3,0 1 181 -24,9
Österbotten 19 784 -17,0 16 012 -10,3 3 772 -36,9
    Vasa 14 641 -20,1 12 038 -13,3 2 603 -41,2
Mellersta Österbotten 7 607 -2,3 7 042 -2,0 565 -5,4
    Karleby 6 362 1,9 5 862 2,4 500 -3,8
Norra Österbotten 91 846 4,2 72 820 3,2 19 026 8,4
    Kuusamo 28 877 12,8 21 861 6,7 7 016 36,9
    Uleåborg 40 762 0,9 34 624 2,1 6 138 -5,8
Kajanaland 66 902 -3,6 62 845 -1,4 4 057 -28,0
    Kajana 7 665 17,6 7 171 22,0 494 -22,8
    Sotkamo 54 571 -4,7 52 694 -2,9 1 877 -37,0
Lappland 201 707 1,3 72 917 -5,4 128 790 5,6
    Rovaniemi 46 171 1,7 11 787 -7,0 34 384 5,1
Åland 5 692 34,8 2 526 38,0 3 166 32,3
    Mariehamn 4 965 42,0 2 348 43,5 2 617 40,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tau_007_sv.html