Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-februari 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (Moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 50 364 48,0 -2,2 92,09 44,23
Fasta Finland 621 49 849 48,3 -2,2 92,10 44,50
Nyland 117 13 915 56,2 -1,6 98,27 55,24
    Esbo 12 1 219 47,5 -5,1 81,54 38,70
    Helsingfors 53 8 085 60,2 -0,5 102,86 61,95
    Vanda 11 2 154 68,2 -1,2 100,79 68,69
Egentliga Finland 35 3 080 41,1 -0,5 78,86 32,45
    Åbo 18 2 051 44,5 0,8 80,32 35,71
Satakunta 24 1 217 36,0 -4,3 84,39 30,42
    Björneborg 9 707 36,9 -4,8 80,89 29,88
Egentliga Tavastland 18 1 271 33,0 -6,5 85,85 28,34
    Tavastehus 8 734 35,4 -8,1 92,15 32,62
Birkaland 43 3 806 42,2 -5,2 91,25 38,55
    Tammerfors 24 2 735 46,3 -5,6 93,26 43,19
Päijänne-Tavastland 17 1 738 42,8 -3,1 82,09 35,10
    Lahtis 7 600 50,8 3,1 86,88 44,15
Kymmenedalen 16 939 37,5 0,3 83,19 31,23
    Kouvola 6 424 41,4 -1,0 80,19 33,16
Södra Karelen 19 1 368 54,3 0,0 99,81 54,19
    Villmanstrand 7 712 62,9 2,2 93,72 58,94
Södra Savolax 27 1 557 37,7 1,1 70,02 26,42
    S:t Michel 8 557 44,6 -0,8 78,77 35,11
Norra Savolax 28 2 294 47,8 -3,0 87,47 41,81
    Kuopio 14 1 393 54,8 -2,2 90,98 49,82
Norra Karelen 24 1 298 40,5 -3,0 81,06 32,81
    Joensuu 9 707 46,0 -6,0 81,15 37,30
Mellersta Finland 28 2 670 47,7 -5,1 103,85 49,51
    Jyväskylä 10 1 375 48,9 -10,5 95,64 46,81
Södra Österbotten 28 1 433 42,9 -1,4 71,79 30,76
    Seinäjoki 8 562 48,0 1,4 78,99 37,90
Österbotten 22 1 218 40,1 -3,7 82,97 33,31
    Vasa 8 799 44,5 -4,8 87,24 38,78
Mellersta Österbotten 10 498 36,0 -2,0 80,60 29,03
    Karleby 5 360 40,9 -2,7 85,55 34,99
Norra Österbotten 48 3 445 44,2 -2,1 87,01 38,46
    Kuusamo 10 743 45,2 2,4 101,24 45,78
    Uleåborg 12 1 584 51,0 -5,8 86,86 44,30
Kajanaland 22 1 765 48,8 -1,3 75,48 36,83
    Kajana 6 414 37,4 -1,7 79,62 29,78
    Sotkamo 7 1 079 58,2 0,2 78,04 45,42
Lappland 97 6 341 56,2 -0,6 97,59 54,86
    Rovaniemi 12 1 238 74,7 -2,3 103,98 77,63
Åland 9 515 20,1 2,3 .. ..
    Mariehamn 5 336 28,0 4,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-februari 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tau_006_sv.html