Liikenne ja matkailu

Liikennetilastot kuvaavat rekisteröityjä ajoneuvoja, maanteiden ja rautateiden verkostoa ja liikennettä, tieliikenteen tavarankuljetuksia, koti- ja ulkomaan vesiliikennettä, ilmaliikennettä sekä liikenneonnettomuuksia. Matkailutilastoissa kuvataan yöpymisiä majoitusliikkeissä, koti- ja ulkomaanmatkoja ja ulkomaalaisten matkailua Suomessa.

Muita liikenteen ja matkailun tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Kanavaliikenne
Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto sisältää tiedot ulkomaan ja kotimaan liikenteen tavara- ja matkustajakuljetuksista ja alusliikenteestä Saimaan kanavan kautta.
Kauppalaivasto
Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta.
Kotimaan vesiliikenne
Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa.
Majoitustilasto
Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä.
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Moottoriajoneuvokanta
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Suomalaisten matkailu
Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä.
Suomen rautatietilasto
Rautatietilasto on Suomen rautateiden perustilasto, joka sisältää sekä rataverkkoa että rautatieliikennettä koskevia tietoja.
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen.
Tieliikenteen tavarankuljetukset
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla.
Ulkomaan meriliikenne
Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Majoitustilasto 2019, joulukuu (ennakko)
  31.1.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2018
  5.2.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, tammikuu
  6.2.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, tammikuu (ennakko)
  18.2.2020
 • Majoitustilasto 2020, tammikuu (ennakko)
  27.2.2020
 • Moottoriajoneuvokanta 2019
  28.2.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, helmikuu
  5.3.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, helmikuu (ennakko)
  19.3.2020
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 4. vuosineljännes
  25.3.2020
 • Majoitustilasto 2020, helmikuu (ennakko)
  26.3.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, maaliskuu
  6.4.2020
 • Majoitustilasto 2019
  8.4.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, maaliskuu (ennakko)
  21.4.2020
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019
  28.4.2020
 • Majoitustilasto 2020, maaliskuu (ennakko)
  29.4.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, huhtikuu
  7.5.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, huhtikuu (ennakko)
  19.5.2020
 • Majoitustilasto 2020, huhtikuu (ennakko)
  28.5.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, toukokuu
  4.6.2020
 • Suomalaisten matkailu 2019
  11.6.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, toukokuu (ennakko)
  16.6.2020
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 1. vuosineljännes
  17.6.2020
 • Majoitustilasto 2020, toukokuu (ennakko)
  25.6.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, kesäkuu
  6.7.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, kesäkuu (ennakko)
  23.7.2020
 • Majoitustilasto 2020, kesäkuu (ennakko)
  30.7.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, heinäkuu
  6.8.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, heinäkuu (ennakko)
  20.8.2020
 • Majoitustilasto 2020, heinäkuu (ennakko)
  27.8.2020
 • Suomalaisten matkailu 2020, kevät (1.1.-30.4) (ennakko)
  3.9.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, elokuu
  4.9.2020
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 2. vuosineljännes
  16.9.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, elokuu (ennakko)
  22.9.2020
 • Majoitustilasto 2020, elokuu (ennakko)
  24.9.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, syyskuu
  6.10.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, syyskuu (ennakko)
  22.10.2020
 • Majoitustilasto 2020, syyskuu (ennakko)
  28.10.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, lokakuu
  5.11.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, lokakuu (ennakko)
  19.11.2020
 • Majoitustilasto 2020, lokakuu (ennakko)
  26.11.2020
 • Suomalaisten matkailu 2020, kesä (1.5.-31.8.) (ennakko)
  2.12.2020
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, marraskuu
  4.12.2020
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 3. vuosineljännes
  16.12.2020
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, marraskuu (ennakko)
  17.12.2020
 • Majoitustilasto 2020, marraskuu (ennakko)
  23.12.2020

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>