Suomen virallinen tilasto

Ulkomaan meriliikenne

Tuottaja:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tiedot: Ulkomaan meriliikenne
www.traficom.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.traficom.fi
Kuvaus: Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Siinä on tavaroiden, matkustajien ja kuljetusvälineiden tuonti- ja vientimäärien lisäksi tietoa myös kuljetussuoritteesta ja kuljetuksissa käytetyistä aluksista. Tilastossa on esitetty lisäksi ulkomaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät Saimaan kanavan osalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: merenkulku, merikuljetus, meriliikenne, liikenne, ulkomaanliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kuljetus.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenne [verkkojulkaisu].
Helsinki: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uvliik/index.html