Suomen virallinen tilasto

Kauppalaivasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta toukokuussa 2020
18.6.2020
Vuoden 2020 toukokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 239 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 273 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 toukokuussa yhteensä 115 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 872 437. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 739 056 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 572 296.

Seuraava julkistus:
20.7.2020

Kuvaus: Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta. Tilastossa on myös tietoja ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kauppalaivasto, varsinainen kauppalaivasto, kauppa-alusluettelo, alusrekisteri, alus, matkustaja-alus, irtolastialus, kuivalastialus, säiliöalus, ro-ro-alus, erikoisalus, proomu, merimies, bruttovetoisuus, nettovetoisuus, kantavuus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen
30.1.2020
Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/index.html