Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löytyvät kaikki Tilastokeskuksen tilastojulkistukset aikajärjestyksessä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Muiden tilastotuottajien tiedot julkaistaan kunkin organisaation omissa verkkopalveluissa.

PvmTilasto ja viiteajanjakso / tilastojulkistusPDF-
julkaisu
12.5.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Maaliskuussa liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
12.5.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, maaliskuu
Vaihtotase alijäämäinen maaliskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
12.5.2021Muuttoliike 2020
Pääkaupunkiseutu menetti väestöä muualle Suomeen vuonna 2020
PDF
12.5.2021Opiskelijat ja tutkinnot 2020
Yliopistotutkintojen määrä jatkoi kasvuaan
PDF
12.5.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat maaliskuussa
PDF
12.5.2021Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 13
Moottoriajoneuvovarkauksien määrä laskenut, huumausainerikosten määrä kasvussa
PDF
12.5.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
PDF
12.5.2021Työtaistelutilasto 2020
Vuonna 2020 työtaistelut ajoittuivat pääasiallisesti alkuvuoteen
PDF
10.5.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, maaliskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa 23,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.5.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, maaliskuu
Teollisuustuotanto laski maaliskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
7.5.2021Kauppalaivasto 2021, huhtikuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta huhtikuussa 2021
PDF
7.5.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, maaliskuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat maaliskuussa
PDF
7.5.2021Koulutuksen talous 2019
Koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2019
PDF
7.5.2021Suomen kansalaisuuden saamiset 2020
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2020
PDF
7.5.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, maaliskuu
Merikuljetukset laskivat maaliskuussa
PDF
6.5.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, huhtikuu
Huhtikuussa 2021 ensirekisteröitiin 8 840 uutta henkilöautoa
PDF
5.5.2021Elinolotilasto 2020
Naiset ovat miehiä useammin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä lähes kaikissa Euroopan maissa
PDF
4.5.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, maaliskuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat maaliskuussa kaikissa suurimmissa kaupungeissa
PDF
4.5.2021Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu
Työllisiä maaliskuussa enemmän kuin vuosi sitten
PDF
30.4.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto laski maaliskuussa
PDF
30.4.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto laski maaliskuussa
PDF
30.4.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa
PDF
29.4.2021Kivihiilen kulutus 2021, maaliskuu
Kivihiilen kulutus kasvoi 2 prosenttia tammi - maaliskuussa
PDF
29.4.2021Kuntasektorin palkat 2020
Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 981 euroa vuonna 2020
PDF
29.4.2021Majoitustilasto 2021, maaliskuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia maaliskuussa 2021
PDF
29.4.2021Panos-tuotos 2018
Tuontipanosten hinnat nousivat kotimaisten panosten hintoja enemmän vuonna 2018
PDF
29.4.2021Rahoitustilinpito 2018, 13
Kertyneet eläkevastuut olivat 801 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa
PDF
29.4.2021Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2019
Suomalaisyritysten liikevaihto ulkomailla yli 200 miljardia euroa vuonna 2019
PDF
29.4.2021Valtion kuukausipalkat 2020
Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 788 euroa vuonna 2020
PDF
28.4.2021Ilmaliikenne 2021, maaliskuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 83 prosenttia maaliskuussa 2021
PDF
28.4.2021Yritystukitilasto 2020
Yritystuet moninkertaistuivat vuonna 2020
PDF
27.4.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi maaliskuussa 6,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
27.4.2021Kuluttajien luottamus 2021, huhtikuu
Kuluttajien luottamus vahvaa ja osin ennätyksellistä huhtikuussa
PDF
26.4.2021Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 1. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,9 prosenttia tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta
PDF
26.4.2021Tuottajahintaindeksit 2021, maaliskuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 6,7 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta
PDF
23.4.2021Kuolleet 2020
Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta
PDF
23.4.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, maaliskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat maaliskuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.4.2021Syntyneet 2020
Syntyvyyden lasku pysähtyi vuonna 2020
PDF
22.4.2021Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, 4. neljännes
Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi kymmenyksellä vuoden 2020 lopussa
PDF
22.4.2021Asuntojen vuokrat 2021, 1. neljännes
Vapaarahoitteisten vuokrien nousu hidastui vuoden takaisesta
PDF
22.4.2021Kulttuuri 2019
Kulttuurialalla opiskeli vuonna 2019 noin 36 600 opiskelijaa, uusien opiskelijoiden määrä väheni viime vuosikymmenellä
PDF
22.4.2021Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 4. neljännes
Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi ja liikevoitto supistui vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
22.4.2021Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
22.4.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, maaliskuu
Tieliikenteessä kuoli 10 ihmistä maaliskuussa
PDF
22.4.2021Väestön ennakkotilasto 2021, maaliskuu
Syntyneitä alkuvuonna enemmän kuin viime vuoden tammi - maaliskuussa
PDF
21.4.2021Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2020
Julkisyhteisöjen alijäämä 5,4 prosenttia ja velka 69,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2020
PDF
21.4.2021Konkurssit 2021, maaliskuu
Konkurssien määrä väheni tammi-maaliskuussa 2021 edellisvuodesta 11 prosenttia
PDF
21.4.2021Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020
Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 hieman edellisvuotta vähemmän
PDF
21.4.2021Velkajärjestelyt 2021, 1. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi - maaliskuussa 2021 edellisvuodesta 5,5 prosenttia
PDF
21.4.2021Yrityssaneeraukset 2021, 1. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni tammi-maaliskuussa 2021 edellisvuodesta 27 prosenttia
PDF
20.4.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, helmikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden takaisesta
PDF
19.4.2021Opiskelijat ja tutkinnot 2020
Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi ammattikorkeakoulutuksessa
PDF
16.4.2021Energian hankinta ja kulutus 2020, 4. neljännes
Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020
PDF
16.4.2021Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 1. neljännes
Tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä laski 13,4 prosenttia
PDF
15.4.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Kaupan liikevaihto kasvoi helmikuussa 3,9 prosenttia, myös tukkukauppa kasvussa
PDF
15.4.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, maaliskuu
Rakennuskustannukset nousivat maaliskuussa 1,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.4.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmikuussa 6,2 prosenttia
PDF
15.4.2021Tietilasto 2020
Vuonna 2020 tieliikenteen autokilometrit vähenivät 4 prosenttia
PDF
15.4.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, helmikuu
Kansantalouden tuotanto laski helmikuussa vuodentakaisesta, kasvua edelliskuukaudesta
PDF
14.4.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, maaliskuu
Inflaatio maaliskuussa 1,3 prosenttia
PDF
14.4.2021Palkkasummakuvaajat 2021, helmikuu
Palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.4.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat helmikuussa
PDF
14.4.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Rakennusyritysten liikevaihto laski helmikuussa
PDF
12.4.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, helmikuu
Vaihtotase ylijäämäinen helmikuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
9.4.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, helmikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat helmikuussa 18,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.4.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu
Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
8.4.2021Kauppalaivasto 2021, maaliskuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta maaliskuussa 2021
PDF
8.4.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, helmikuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat helmikuussa
PDF
8.4.2021Majoitustilasto 2020
Koronakriisi supisti majoituspalvelujen kysynnän 1990-luvun tasolle
PDF
8.4.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, maaliskuu
Maaliskuussa 2021 ensirekisteröitiin 10 428 uutta henkilöautoa
PDF
8.4.2021Työssäkäynti 2019
Syrjäytymisvaarassa olevia 18 - 24-vuotiaita nuoria 13 500 vuonna 2019
PDF
8.4.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, helmikuu
Merikuljetukset laskivat helmikuussa
PDF
1.4.2021Rautatietilasto 2020
Rautateiden henkilöliikenteen matkojen määrä väheni 40 prosenttia vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
31.3.2021Opiskelijat ja tutkinnot 2020
Peruskouluissa 566 600 oppilasta vuonna 2020
PDF
31.3.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto laski helmikuussa
PDF
31.3.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto laski 7,3 prosenttia helmikuussa
PDF
31.3.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmikuussa
PDF
31.3.2021Väestörakenne 2020
Vieraskieliset ylläpitivät väkiluvun kasvua
PDF
30.3.2021Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2019
Maatilojen keskimääräisessä tuloksessa huomattavia eroja maakunnittain
PDF
30.3.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, helmikuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat helmikuussa pääkaupunkiseudulla 3,4 prosenttia
PDF
30.3.2021Suomalaisten matkailu 2020
Suomalaisten kotimaan mökkimatkailu lisääntyi vuonna 2020
PDF
30.3.2021Työvoimatutkimus 2021, helmikuu
Työllisiä vähemmän ja työttömiä enemmän vuoden takaiseen verrattuna
PDF
29.3.2021Kuluttajien luottamus 2021, maaliskuu
Kuluttajien luottamus heikkeni hieman - vahva usko omaan talouteen
PDF
26.3.2021Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2020, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
26.3.2021Rahoitustilinpito 2020, 4. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä
PDF
25.3.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi helmikuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.3.2021Majoitustilasto 2021, helmikuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 32 prosenttia helmikuussa 2021
PDF
24.3.2021Ilmaliikenne 2021, helmikuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia helmikuussa 2021
PDF
24.3.2021Tuottajahintaindeksit 2021, helmikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,0 prosenttia edellisvuoden helmikuusta
PDF
23.3.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat helmikuussa 1,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.3.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, tammikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
23.3.2021Väestön ennakkotilasto 2021, helmikuu
Suomen ennakkoväkiluku helmikuun lopussa 5 538 350
PDF
19.3.2021Kasvihuonekaasut 2019
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
PDF
19.3.2021Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2020, 4. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset pysyivät vuoden takaisella tasolla
PDF
18.3.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, helmikuu
Tieliikenteessä kuoli 9 ihmistä helmikuussa
PDF
17.3.2021Ilmaliikenne 2020
Suomen lentokenttien matkustajamäärä romahti vuonna 2020
PDF
17.3.2021Konkurssit 2021, helmikuu
Konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa 2021 edellisvuodesta 28 prosenttia
 
17.3.2021Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 4. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
16.3.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu
Rakennuskustannukset nousivat helmikuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.3.2021Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2020, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 2,9 miljardia euroa
PDF
15.3.2021Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2020, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 5,1 miljardia euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
15.3.2021Kansantalouden tilinpito 2020
Bruttokansantuote laski 2,8 prosenttia vuonna 2020
PDF
15.3.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu
Kaupan liikevaihto kasvoi tammikuussa 1,9 prosenttia
PDF
15.3.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, helmikuu
Inflaatio helmikuussa 0,9 prosenttia
PDF
15.3.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, 44
Vaihtotase ylijäämäinen neljännellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
PDF
15.3.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat tammikuussa
PDF
15.3.2021Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 4. neljännes
Kotitalouksien säästämisaste kasvoi neljännellä neljänneksellä
PDF
15.3.2021Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2020, 4. neljännes
Vienti loppuvuoden toipumisesta huolimatta vuotta 2019 alemmalla tasolla
PDF
15.3.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu
Teollisuuden liikevaihto lähes vuodentakaisella tasolla tammikuussa
PDF
15.3.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, tammikuu
Kansantalouden tuotanto laski tammikuussa vuodentakaisesta, kasvua edelliskuukaudesta
PDF
15.3.2021Verot ja veronluonteiset maksut 2020
Verokertymä pieneni 2,2 prosenttia vuonna 2020
PDF
12.3.2021Koulutuksen keskeyttäminen 2019
Koulutuksen keskeytti 5,9 prosenttia opiskelijoista
PDF
12.3.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, tammikuu
Vaihtotase alijäämäinen tammikuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
12.3.2021Opintojen kulku 2020
Ammattikorkeakoulutuksen läpäisy aiempaa nopeampaa, sukupuolten välillä suuret erot
PDF
12.3.2021Opiskelijoiden työssäkäynti 2019
Puolet opiskelijoista työskentelee opintojen ohella
PDF
12.3.2021Palkkasummakuvaajat 2021, tammikuu
Palkkasumma laski marras-tammikuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.3.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu
Rakennusyritysten liikevaihto laski 0,7 prosenttia tammikuussa
PDF
11.3.2021Energian hinnat 2020, 4. neljännes
Energian hinnat kääntyivät nousuun vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
11.3.2021Palkkarakenne 2019
Uudellamaalla on muuta maata korkeammat palkat
PDF
11.3.2021Tulonjakotilasto 2019
Asumiskustannusrasitteisten osuudet vakaita
PDF
11.3.2021Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus laski loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
10.3.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, tammikuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat tammikuussa 6,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.3.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, tammikuu
Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
5.3.2021Kauppalaivasto 2021, helmikuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta helmikuussa 2021
PDF
5.3.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, tammikuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat tammikuussa
PDF
5.3.2021Tulonjakotilasto 2019
Opiskelijoiden pienituloisuus on lisääntynyt hieman 2010-luvulla
PDF
5.3.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, tammikuu
Merikuljetukset laskivat tammikuussa
PDF
4.3.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, helmikuu
Helmikuussa 2021 ensirekisteröitiin 8 170 uutta henkilöautoa
PDF
4.3.2021Työvoimatutkimus 2020, 13
Työllisyys kääntyi laskuun vuonna 2020
PDF
2.3.2021Työvoimatutkimus 2021, tammikuu
Työllisten määrä laski vuoden takaiseen verrattuna
PDF
26.2.2021Kansantalouden tilinpito 2019
Bruttokansantuote kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2019
PDF
26.2.2021Moottoriajoneuvokanta 2020
Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2020
PDF
26.2.2021Neljännesvuositilinpito 2020, 4. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
PDF
26.2.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, tammikuu
Asuntokaupan tahti jatkui hyvänä tammikuussa
PDF
26.2.2021Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 14
Suoritettujen pakkokeinojen määrä kasvoi 3 prosenttia
PDF
26.2.2021Tuottajahintaindeksit 2021, tammikuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,8 prosenttia edellisvuoden tammikuusta
PDF
25.2.2021Kuluttajien luottamus 2021, helmikuu
Kuluttajien luottamus ennallaan - asunnon ostoaikeita eniten koskaan
PDF
25.2.2021Majoitustilasto 2021, tammikuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 34 prosenttia tammikuussa 2021
PDF
25.2.2021Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2021
Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee vuoden 2021 talousarviossa verrattuna poikkeusvuoteen
PDF
24.2.2021Ilmaliikenne 2021, tammikuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia tammikuussa 2021
PDF
24.2.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi tammikuussa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.2.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, tammikuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat tammikuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.2.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, joulukuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä
PDF
23.2.2021Suomalaisten matkailu 2020, 15
Suomalaisten matkailu keskittyi mökkeilyyn koronasyksynä 2020
PDF
23.2.2021Väestön ennakkotilasto 2021, tammikuu
Suomen ennakkoväkiluku tammikuun lopussa 5 537 046
PDF
19.2.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, tammikuu
Inflaatio tammikuussa 0,9 prosenttia
PDF
18.2.2021Kiinteistöjen hinnat 2020, 4. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat loka-joulukuussa 5,5 prosenttia edellisvuodesta
PDF
18.2.2021Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2020
Peruskoulujen määrä jatkoi laskuaan, eniten lakkautuksia Pohjois-Pohjanmaalla
PDF
18.2.2021Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 4. neljännes
Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä
PDF
18.2.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, tammikuu
Tieliikenteessä kuoli 14 ihmistä tammikuussa
PDF
17.2.2021Avoimet työpaikat 2020, 4. neljännes
Avoimia työpaikkoja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten
PDF
17.2.2021Konkurssit 2021, tammikuu
Konkurssien määrä väheni edelleen tammikuussa 2021 edellisvuodesta
 
16.2.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, joulukuu
Kansantalouden tuotanto laski joulukuussa
PDF
15.2.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu
Kaupan liikevaihto laski joulukuussa 1,9 prosenttia
PDF
15.2.2021Kauppalaivasto 2020
Suomen varsinainen kauppalaivasto pieneni hieman vuonna 2020
PDF
15.2.2021Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2020, 4. neljännes
Lannoitteet maksoivat kymmeneksen ja energia 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten
PDF
15.2.2021Maatalouden tuottajahintaindeksi 2020, 4. neljännes
Viljan tuottajahinta kääntyi nousuun
PDF
15.2.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat joulukuussa
PDF
15.2.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, tammikuu
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.2.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu
Teollisuuden liikevaihto väheni joulukuussa 7,7 prosenttia
PDF
12.2.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, joulukuu
Vaihtotase ylijäämäinen joulukuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
12.2.2021Palkkasummakuvaajat 2020, joulukuu
Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.2.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu
Rakennusyritysten liikevaihdon lasku jatkui joulukuussa
PDF
11.2.2021Julkisten menojen hintaindeksi 2020, 4. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
10.2.2021Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. neljännes
Manner-Suomen kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla vuonna 2020
PDF
10.2.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2020, joulukuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat joulukuussa 15,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.2.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, joulukuu
Teollisuustuotanto laski joulukuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
9.2.2021Elinolotilasto 2020
873 000 henkilöä oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2019
PDF
9.2.2021Kivihiilen kulutus 2020, joulukuu
Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia vuonna 2020
PDF
5.2.2021Kauppalaivasto 2021, tammikuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta tammikuussa 2021
PDF
5.2.2021Kotimaan vesiliikenne 2020, joulukuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat joulukuussa
PDF
5.2.2021Ulkomaan meriliikenne 2020, joulukuu
Merikuljetukset laskivat joulukuussa
PDF
4.2.2021Ansiotasoindeksi 2020, 4. neljännes
Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat loka-joulukuussa 2,0 prosenttia
PDF
4.2.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, tammikuu
Tammikuussa 2021 ensirekisteröitiin 9 373 uutta henkilöautoa
PDF
29.1.2021Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, joulukuu
Suurten yritysten liikevaihto laski joulukuussa
PDF
28.1.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi joulukuussa 1,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
28.1.2021Majoitustilasto 2020, joulukuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 29 prosenttia joulukuussa 2020
PDF
28.1.2021Osakeasuntojen hinnat 2020, joulukuu
Helsingin, Tampereen ja Turun hintakehitys eriytyi edelleen muista suurista kaupungeista vuoden lopussa
PDF
28.1.2021Työvoimatutkimus 2020, joulukuu
Työllisyys heikkeni selvästi joulukuussa
PDF
28.1.2021Velkaantumistilasto 2019
Asuntovelallisilla asuntokunnilla velkaa yli kaksi kertaa vuositulojen verran
PDF
27.1.2021Ilmaliikenne 2020, joulukuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia joulukuussa 2020
PDF
27.1.2021Konkurssit 2020, joulukuu
Konkurssien määrä väheni vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna 18,6 prosenttia
PDF
27.1.2021Kuluttajien luottamus 2021, tammikuu
Kuluttajien luottamus tammikuussa vahvinta yli kahteen vuoteen
PDF
27.1.2021Yrityssaneeraukset 2020, 4. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni vuonna 2020 edellisvuodesta 8,2 prosenttia
PDF
26.1.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, marraskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta
PDF
25.1.2021Maarakennuskustannusindeksi 2020, joulukuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat joulukuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.1.2021Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 4. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,4 prosenttia loka-joulukuussa vuoden takaisesta
PDF
25.1.2021Tuottajahintaindeksit 2020, joulukuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,9 prosenttia edellisvuoden joulukuusta
PDF
21.1.2021Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, 3. neljännes
Yrityksiä aloitti vuoden takaista vähemmän ja lopetti enemmän
PDF
21.1.2021Asuntojen vuokrat 2020, 4. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa
PDF
21.1.2021Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2019
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllisyys parani, miesten työllistyminen naisia hankalampaa
PDF
21.1.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, joulukuu
Tieliikenteessä kuoli 8 ihmistä joulukuussa
PDF
21.1.2021Väestön ennakkotilasto 2020, joulukuu
Syntyvyys kääntyi lievään nousuun vuonna 2020
PDF
20.1.2021Velkajärjestelyt 2020, 4. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta 12,5 prosenttia
PDF
19.1.2021Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 4. neljännes
Omaisuusrikosten määrä kasvoi 16,9 prosenttia
PDF
19.1.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2019
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 211 ihmistä vuonna 2019
PDF
15.1.2021Rakennuskustannusindeksi 2020, joulukuu
Rakennuskustannukset laskivat joulukuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.1.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu
Rakennusyritysten liikevaihto laski 1,5 prosenttia marraskuussa
PDF
15.1.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu
Teollisuuden liikevaihto väheni marraskuussa 1,6 prosenttia
PDF
15.1.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, marraskuu
Kansantalouden tuotanto laski marraskuussa vuodentakaisesta, kasvua edelliskuukaudesta
PDF
14.1.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu
Kaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat marraskuussa
PDF
14.1.2021Kuluttajahintaindeksi 2020, joulukuu
Inflaatio joulukuussa 0,2 prosenttia
PDF
14.1.2021Palkkasummakuvaajat 2020, marraskuu
Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.1.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat marraskuussa
PDF
12.1.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, marraskuu
Vaihtotase alijäämäinen marraskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
11.1.2021Kauppalaivasto 2020, joulukuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta joulukuussa 2020
PDF
11.1.2021Kotimaan vesiliikenne 2020, marraskuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat marraskuussa
PDF
11.1.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, joulukuu
Joulukuussa 2020 ensirekisteröitiin 8 132 uutta henkilöautoa
PDF
11.1.2021Ulkomaan meriliikenne 2020, marraskuu
Merikuljetukset laskivat marraskuussa
PDF
8.1.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2020, marraskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 9,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.1.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, marraskuu
Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa edellisestä kuukaudesta mutta laski vuodentakaisesta
PDF
30.12.2020Osakeasuntojen hinnat 2020, marraskuu
Asuntokaupan vahva vire jatkui marraskuussa
PDF
30.12.2020Rautatietilasto 2020
Rautateiden henkilöliikenteen matkojen määrä väheni 35 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
30.12.2020Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, marraskuu
Suurten yritysten liikevaihto oli marraskuussa lähes edellisen kuukauden tasolla
PDF
29.12.2020Ilmaliikenne 2020, marraskuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia marraskuussa 2020
PDF
28.12.2020Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu
Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan joulukuussa
PDF
23.12.2020Maarakennuskustannusindeksi 2020, marraskuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat marraskuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.12.2020Majoitustilasto 2020, marraskuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 34 prosenttia marraskuussa 2020
PDF
23.12.2020Tuottajahintaindeksit 2020, marraskuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 4,6 prosenttia edellisvuoden marraskuusta
PDF
22.12.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, marraskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi marraskuussa 6,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.12.2020Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, lokakuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
22.12.2020Työvoimatutkimus 2020, marraskuu
Työllisten määrä lähellä vuoden takaista, työttömiä enemmän kuin vuosi sitten
PDF
22.12.2020Väestön ennakkotilasto 2020, marraskuu
Suomen ennakkoväkiluku marraskuun lopussa 5 535 605
PDF
21.12.2020Alueellinen yritystoimintatilasto 2019
Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan palvelutoimialoilla vuonna 2019
PDF
21.12.2020Energian hankinta ja kulutus 2019
Energian kokonaiskulutus väheni ja uusiutuvan energian kulutus kasvoi prosentin vuonna 2019
PDF
21.12.2020Kasvihuonekaasut 2019
Kasvihuonekaasupäästöt 2019 laskivat, kauden 2013-2020 päästövähennysvelvoitteet saavutettavissa
PDF
21.12.2020Kauppalaivasto 2020, marraskuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta marraskuussa 2020
PDF
21.12.2020Muuttoliike 2019
Suomen kansalaisten muuttotappio vähentynyt kaikissa koulutusryhmissä
PDF
18.12.2020Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2019
Sosiaaliturvan osuus julkisista menoista pieneni vuonna 2019
PDF
18.12.2020Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2020, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2020Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2020, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 2,9 miljardia euroa
PDF
18.12.2020Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2020, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen velka laski 4,7 miljardia euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2020Kansantalouden tilinpito 2019
Bruttokansantuote kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019
PDF
18.12.2020Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, 43
Vaihtotase ylijäämäinen kolmannella neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni
PDF
18.12.2020Rahoitustilinpito 2020, 3. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2020Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 3. neljännes
Kotitalouksien säästämisaste laski kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2020Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2020, 3. neljännes
Vienti ei toipunut vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2020Tulonjakotilasto 2019
Pienituloisten määrä kasvoi vuonna 2019
PDF
17.12.2020Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. neljännes
Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
17.12.2020Sijoituspalveluyritykset 2020, 3. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
17.12.2020Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, marraskuu
Tieliikenteessä kuoli 12 ihmistä marraskuussa
PDF
17.12.2020Tulonjakotilasto 2019
Asuntokuntien tulokehitys nopeinta viime vuosina Lapissa
PDF
17.12.2020Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2019
Britannialaisyhtiöiden liikevaihto laski erityisesti teollisuudessa ja kaupanalalla
PDF
17.12.2020Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2019
Yritysten liiketulos laski vuonna 2019
PDF
16.12.2020Energian hankinta ja kulutus 2020, 3. neljännes
Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 16 prosenttia tammi-syyskuussa
PDF
16.12.2020Konkurssit 2020, marraskuu
Konkurssien määrä väheni tammi - marraskuussa 2020 edellisvuodesta 16,8 prosenttia
PDF
16.12.2020Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, 3. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi hieman vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
16.12.2020Tulonjakotilasto 2019
Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2019
PDF
15.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, marraskuu
Rakennuskustannukset laskivat marraskuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.12.2020Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu
Rakennusyritysten liikevaihto lievässä laskussa lokakuussa
PDF
15.12.2020Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu
Teollisuuden liikevaihto väheni lokakuussa 4,0 prosenttia
PDF
15.12.2020Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, lokakuu
Kansantalouden tuotanto laski lokakuussa vuodentakaisesta, kasvua edelliskuukaudesta
PDF
14.12.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu
Lokakuussa vähittäiskaupan liikevaihto kehittyi vahvasti, tukkukauppa edelleen laskussa
PDF
14.12.2020Kuluttajahintaindeksi 2020, marraskuu
Inflaatio marraskuussa 0,2 prosenttia
PDF
14.12.2020Kuolemansyyt 2019
Kasvaimet yleisin kuolemansyy työikäisillä vuonna 2019
PDF
14.12.2020Palkkasummakuvaajat 2020, lokakuu
Palkkasumma laski elo-lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.12.2020Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat lokakuussa
PDF
14.12.2020Työssäkäynti 2019
65 - 74-vuotiaita työllisiä 31 700 vuonna 2019
PDF
11.12.2020Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2020, 3. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat vuodessa 0,2 prosenttia
PDF
11.12.2020Maatalouden taloustilit (EAA) 2020
Maatalouden arvonlisäys tänä vuonna edellisvuoden tasolla
PDF
11.12.2020Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, lokakuu
Vaihtotase ylijäämäinen lokakuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
10.12.2020Energian hinnat 2020, 3. neljännes
Energian hinnat laskeneet kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna
PDF
10.12.2020Korjausrakentaminen 2019
Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2019
PDF
10.12.2020Koulutukseen hakeutuminen 2019
Vajaa 1 400 alle 18-vuotiasta peruskoulun päättänyttä koulutusten ulkopuolelle
PDF
10.12.2020Oppilaitosten aikuiskoulutus 2019
Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2019
PDF
10.12.2020Teollisuuden uudet tilaukset 2020, lokakuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat lokakuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.12.2020Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, lokakuu
Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa edellisestä kuukaudesta mutta laski vuodentakaisesta
PDF
10.12.2020Ympäristöliiketoiminta 2019
Ympäristöliiketoiminta kasvanut viime vuosina merkittävästi energiantuotannossa
PDF
9.12.2020Jätetilasto 2019
Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi hieman vuonna 2019 - suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana
PDF
9.12.2020Työvoimakustannusindeksi 2020, 3. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia edellisvuodesta
PDF
4.12.2020Joukkoviestintä 2019
Joukkoviestintämarkkinat kasvoivat niukasti vuonna 2019
PDF
4.12.2020Kiinteistöjen hinnat 2020, 3. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia edellisvuodesta
PDF
4.12.2020Kotimaan vesiliikenne 2020, lokakuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat lokakuussa
PDF
4.12.2020Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, marraskuu
Marraskuussa 2020 ensirekisteröitiin 7 374 uutta henkilöautoa
PDF
4.12.2020Syntyneet 2019
Maaseutualueilla korkeampi syntyvyys, kaupunkialueilla enemmän syntyneitä
PDF
4.12.2020Ulkomaan meriliikenne 2020, lokakuu
Merikuljetukset laskivat lokakuussa
PDF
3.12.2020Kansantalouden materiaalivirrat 2019
Kotimainen materiaalien kulutus laski kolme prosenttia edellisestä vuodesta
PDF
3.12.2020Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020
Esineiden internet käytössä 40 prosentilla yrityksistä
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, toukokuu
Korjattu julkistus 05/2020: Rakennuskustannukset laskivat toukokuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, kesäkuu
Korjattu julkistus 06/2020: Rakennuskustannukset laskivat kesäkuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, heinäkuu
Korjattu julkistus 07/2020: Rakennuskustannukset laskivat heinäkuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, elokuu
Korjattu julkistus 08/2020: Rakennuskustannukset laskivat elokuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, syyskuu
Korjattu julkistus 09/2020: Rakennuskustannukset laskivat syyskuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
2.12.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu
Korjattu julkistus 10/2020: Rakennuskustannukset laskivat lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
30.11.2020Osakeasuntojen hinnat 2020, lokakuu
Vanhojen osakeasuntojen hintojen nousu jatkui etenkin Tampereella ja Helsingissä
PDF
30.11.2020Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, lokakuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi lokakuussa
PDF
30.11.2020Työtapaturmat 2018
Työtapaturmia lähes 136 000 Suomessa vuonna 2018
PDF
27.11.2020Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu
Kuluttajien odotukset taloudesta elpyivät jonkin verran marraskuussa
PDF
27.11.2020Neljännesvuositilinpito 2020, 3. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
27.11.2020Panos-tuotos 2017
Elintarviketeollisuudessa teollisuuden suurimmat välilliset työllisyysvaikutukset vuonna 2017
PDF
26.11.2020Ainevalinnat 2019
Toisen asteen koulutuksessa opiskellaan eniten englantia
PDF
26.11.2020Ilmaliikenne 2020, lokakuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia lokakuussa 2020
PDF
26.11.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi lokakuussa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.11.2020Majoitustilasto 2020, lokakuu
Kotimaiset yöpymiset vähenivät 15 prosenttia lokakuussa 2020
PDF
26.11.2020Opiskelijat ja tutkinnot 2019
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa
PDF
25.11.2020Aluetilinpito 2019
Talous kasvoi parhaiten Kanta-Hämeessä ja Ahvenanmaalla vuonna 2019
PDF
24.11.2020Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, syyskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
24.11.2020Tuottajahintaindeksit 2020, lokakuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 5,4 prosenttia edellisvuoden lokakuusta
PDF
24.11.2020Työvoimatutkimus 2020, lokakuu
Työllisiä vähemmän ja työttömiä enemmän lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna
PDF
24.11.2020Väestön ennakkotilasto 2020, lokakuu
Suomen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa 5 534 578
PDF
23.11.2020Maarakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat lokakuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
20.11.2020Kauppalaivasto 2020, lokakuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta lokakuussa 2020
PDF
20.11.2020Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 3. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 1,0 prosenttia tammi-syyskuussa 2020
PDF
19.11.2020Asumisen energiankulutus 2019
Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2019
PDF
19.11.2020Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, lokakuu
Tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä lokakuussa
PDF
18.11.2020Konkurssit 2020, lokakuu
Konkurssien määrä väheni tammi - lokakuussa 2020 edellisvuodesta 15,4 prosenttia
PDF
18.11.2020Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 3. neljännes
Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä
PDF
16.11.2020Avoimet työpaikat 2020, 3. neljännes
Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten
PDF
16.11.2020Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2020, 3. neljännes
Lannoitteiden hinnat halpenivat reilun kymmenyksen
PDF
16.11.2020Maatalouden tuottajahintaindeksi 2020, 3. neljännes
Maataloustuotteiden markkinoilla on vakaata viime vuosiin verrattuna
PDF
13.11.2020Kuluttajahintaindeksi 2020, lokakuu
Inflaatio lokakuussa 0,2 prosenttia
PDF
13.11.2020Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2020, syyskuu
Vaihtotase ylijäämäinen syyskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
13.11.2020Palkkasummakuvaajat 2020, syyskuu
Palkkasumma laski heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.11.2020Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, syyskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat syyskuussa
PDF
13.11.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu
Rakennuskustannukset nousivat lokakuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.11.2020Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, syyskuu
Teollisuuden liikevaihto väheni syyskuussa 10,2 prosenttia
PDF
13.11.2020Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, syyskuu
Kansantalouden tuotanto laski syyskuussa
PDF
12.11.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2020, syyskuu
Kaupan liikevaihto laski syyskuussa 0,7 prosenttia
PDF
12.11.2020Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2020, syyskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia syyskuussa
PDF
12.11.2020Siviilisäädyn muutokset 2019
Avioituvuus jyrkässä laskussa - noin joka toinen naimisiin ennen 50. ikävuotta
PDF
12.11.2020Teollisuuden energiankäyttö 2019
Teollisuuden energiankäyttö väheni 2 prosenttia vuonna 2019
PDF
11.11.2020Kotitaloustuotannon arvo 2019
Kotitaloustuotannon arvo on vuonna 2019 kasvanut samaa tahtia kuin BKT
PDF
10.11.2020Teollisuuden uudet tilaukset 2020, syyskuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat syyskuussa 10,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.11.2020Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, syyskuu
Teollisuustuotanto laski syyskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
10.11.2020Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020
Internetin käyttö medioiden seuraamiseen ja viestintään lisääntynyt
PDF
9.11.2020Työssäkäynti 2018
Kriittisissä ammateissa työskenteleviä oli 735 000
PDF
5.11.2020Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, lokakuu
Lokakuussa 2020 ensirekisteröitiin 7 499 uutta henkilöautoa
PDF
5.11.2020Suomalaisten matkailu 2020, 14
Suomalaisten matkailu keskittyi kotimaahan kesällä 2020
PDF
5.11.2020Väestön koulutusrakenne 2019
40 - 44-vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2019
PDF
3.11.2020Kotimaan vesiliikenne 2020, syyskuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat syyskuussa
PDF
3.11.2020Sähkön ja lämmön tuotanto 2019
Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin 2019 ensimmäistä kertaa enemmän kaukolämpöä kuin fossiilisilla polttoaineilla
PDF
3.11.2020Ulkomaan meriliikenne 2020, syyskuu
Merikuljetukset laskivat syyskuussa
PDF

Aiemmat tilastojulkistukset löydät tilastojulkistusarkistosta.