Väestö

Sisältää tilastoja maassa vakinaisesti asuvan väestön määrästä, rakenteesta ja muutoksista, esim. syntymä, kuolema, avioliitot, muuttoliike. Aihealueelle kuuluvat myös työssäkäynti-, perhe- ja asuntokuntatilastot sekä väestöennusteet alueittain.

Muita väestön tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Maahanmuuttajataustaista väestöä koskevaa tietoa on koottu Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivustolle

Tilastot

Adoptiot
Adoptiolla tarkoitetaan sitä vanhemmuussuhteen syntymistä, joka vahvistetaan tuomioistuimessa, ja joka tulee vanhemmuussuhteeksi biologisen vanhemmuuden tilalle.
Kuolleet
Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt.
Muuttoliike
Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja.
Perheet
Perheet muodostetaan vuoden vaihteessa Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä.
Siviilisäädyn muutokset
Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla.
Suomen kansalaisuuden saamiset
Tilasto kuvaa Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaiden kansalaisia, joille on tilastovuoden aikana myönnetty Suomen kansalaisuus.
Syntyneet
Tilasto kuvaa syntyneiden määrää ja syntyvyyttä eri taustamuuttujien mukaan.
Työssäkäynti
Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
Väestöennuste
Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä.
Väestön ennakkotilasto
Väestön ennakkotilasto sisältää tietoja väestönmuutoksista ja väestörakenteesta.
Väestörakenne
Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Väestön ennakkotilasto 2020, tammikuu
  25.2.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, helmikuu
  24.3.2020
 • Väestörakenne 2019
  24.3.2020
 • Työssäkäynti 2018, pääasiallinen toiminta ja ammattiasema
  17.4.2020
 • Kuolleet 2019
  24.4.2020
 • Syntyneet 2019
  24.4.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, maaliskuu
  24.4.2020
 • Suomen kansalaisuuden saamiset 2019
  7.5.2020
 • Siviilisäädyn muutokset 2019
  8.5.2020
 • Muuttoliike 2019
  14.5.2020
 • Perheet 2019
  22.5.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, huhtikuu
  26.5.2020
 • Työssäkäynti 2019, työttömien taustat
  28.5.2020
 • Väestörakenne 2019
  29.5.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, toukokuu
  24.6.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, kesäkuu
  23.7.2020
 • Adoptiot 2019
  20.8.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, heinäkuu
  25.8.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, elokuu
  22.9.2020
 • Työssäkäynti 2018, toimiala, työnantajasektori ja työpaikat
  16.10.2020
 • Kuolleet 2019
  22.10.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, syyskuu
  22.10.2020
 • Väestörakenne 2019, vuosikatsaus
  23.10.2020
 • Työssäkäynti 2018, ammatti ja sosioekonominen asema
  9.11.2020
 • Siviilisäädyn muutokset 2019
  12.11.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, lokakuu
  24.11.2020
 • Syntyneet 2019
  4.12.2020
 • Työssäkäynti 2019, pääasiallinen toiminta ja ammattiasema (ennakko)
  14.12.2020
 • Muuttoliike 2019
  21.12.2020
 • Väestön ennakkotilasto 2020, marraskuu
  22.12.2020

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>