Tjänster

Ämnesområdet innehåller statistik över tjänstebranscher, som beskriver bl.a. verksamheten och sammansättningen av företagstjänster och om företag inom hotell- och restaurangverksamhet samt företagens serviceverksamhet. Statistik över utrikeshandeln med tjänster hör till ämnesområdet Handel.

Statistik

Företagstjänster
Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster.
Omsättning inom servicebranschen
Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>