Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Under tredje kvartalet 2021 gick varuexporten förbi nivån före pandemin, men inte tjänsteexporten
17.12.2021
Utrikeshandeln fortsatte att öka under tredje kvartalet i år. Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med rentav 5,0 miljarder euro jämfört med tredje kvartalet 2020, medan importen av varor och tjänster ökade med 4,1 miljarder euro. I ljuset av de nuvarande uppgifterna var ökningen till och med större än under andra kvartalet 2021, då exporten och importen ökade med 3,4 miljarder respektive 3,5 miljarder euro. Under tredje kvartalet 2021 hade exporten återhämtat sig till och med i sådan grad att det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster var 1,6 miljarder euro högre än under tredje kvartalet 2019. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html