Arbetsmarknaden

Omfattar statistik över arbetskraft, deltagande i arbete och sysselsättning samt arbetslöshet. Ämnesområdet täcker också statistiken över lediga arbetsplatser, arbetsolyckor och arbetskonflikter samt statistik som beskriver arbetsförhållanden och förändringar i dem.

Statistik

Arbetsförmedlingsstatistik
Arbets- och näringsministeriet för arbetsförmedlingsstatistik över arbets- och näringsbyråernas kunder, samt: över arbetssökande (mest arbetslösa arbetssökande) som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga arbetsplatser som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och service med vilka man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.
Arbetskraftsundersökning
Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år.
Arbetsmiljö
Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977.
Olycksfall i arbetet
I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för.
Statistik över arbetskonflikter
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland.
Undersökning om lediga arbetsplatser
Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Arbetskraftsundersökning 2020, december, 4:e kvartalet och året (på finska, på svenska, på engelska)
  28.1.2021
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  17.2.2021
 • Arbetskraftsundersökning 2021, januari (på finska, på svenska, på engelska)
  2.3.2021
 • Arbetskraftsundersökning 2020 (på finska, på svenska, på engelska)
  4.3.2021

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>