Julkinen talous

Aihealue sisältää julkisyhteisöjen taloutta ja toimintaa kuvaavat tilastot, mm. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastot. Sisältää myös tilastot valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämästä tuesta ja rahoituksesta, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijämästä ja velasta.

Tilastot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta.
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen.
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.
Kuntatalous
Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Kuntatalous neljännesvuosittain
Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä vuosineljänneksittäin.
Verot ja veronluonteiset maksut
Tilasto "Verot ja veronluonteiset maksut" sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2017, 4. vuosineljännes
  16.3.2018
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2017, 4. vuosineljännes
  16.3.2018
 • Verot ja veronluonteiset maksut 2017 (ennakko)
  16.3.2018
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 4. vuosineljännes
  28.3.2018
 • Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2017 (ennakko)
  29.3.2018
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2018, 1. vuosineljännes
  25.5.2018
 • Kuntatalous 2017 (ennakko)
  1.6.2018
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 1. vuosineljännes
  21.6.2018
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2018, 1. vuosineljännes
  28.6.2018
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2018, 1. vuosineljännes
  28.6.2018
 • Verot ja veronluonteiset maksut 2017
  12.7.2018
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2018, 2. vuosineljännes
  31.8.2018
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 2. vuosineljännes
  21.9.2018
 • Kuntatalous 2017
  21.9.2018
 • Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2017
  28.9.2018
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2018, 2. vuosineljännes
  28.9.2018
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2018, 2. vuosineljännes
  28.9.2018
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  30.11.2018
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  20.12.2018
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa