Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen velka laski 1,2 miljardia euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä
16.3.2020
Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2019 viimeisen neljänneksen lopussa 142,5 miljardia euroa ja laski neljänneksen aikana 1,2 miljardia euroa. Vastaavasti vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna julkisyhteisöjen velka on kasvanut 3,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.

Seuraava julkistus:
26.6.2020

Kuvaus: Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtiontakaus, valtiontalous, valtiontuki, valtionvelka, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään
10.3.2020
Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/index.html