Suomen virallinen tilasto

Terveydenhuollon menot ja rahoitus

Tuottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedot: Terveydenhuollon menot ja rahoitus
www.thl.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
thl.fi
Kuvaus: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on siirtynyt vuonna 2008 terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevassa tilastoinnissa OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health Accounts) mukaiseen tilastointiin, jossa tiedot kerätään toiminnoittain, tuottajittain ja rahoittajittain. Tilaston perusteena olevat tiedot kerätään valtakunnallisista rekistereistä, tilastoista, tilinpäätöksistä ja muista vastaavista lähteistä. Tiedot on tuotettu terveystilinpitojärjestelmän mukaisina tilastovuodesta 1995 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: terveydenhuolto, kustannukset, menot, terveydenhuoltomenot, terveydenhuollon kustannukset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Terveydenhuollon menot ja rahoitus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thkura/index.html