Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni hieman vuonna 2018
31.1.2020
Julkisyhteisöjen menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni edelleen hitaasti vuonna 2018. Vuonna 2018 julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan 124,4 miljardia euroa eli 53,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun lähivuosien korkein lukema oli 57,3 prosenttia vuonna 2014. Julkisyhteisöjen menot ovat viime vuosina kasvaneet bruttokansantuotteen käypähintaista vuosimuutosta hitaammin.

Seuraava julkistus:
18.12.2020

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen. Julkisyhteisöjen tehtävittäisiä menoja koskeva tilasto on osa Eurostatin säännöllistä raportointiohjelmaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kulutusmenot, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvarahastot, valtiontalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja
31.1.2017
Julkisyhteisöjen tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/index.html