Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga utgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten minskade något år 2018
31.1.2020
Den offentliga sektorns utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten minskade fortfarande långsamt år 2018. Enligt Statistikcentralens uppgifter var den offentliga sektorns konsoliderade totalutgifter 124,4 miljarder euro, dvs. 53,1 procent av bruttonationalprodukten år 2018 medan den högsta siffran för de närmaste åren var 57,3 procent år 2014. Den offentliga sektorns utgifter har under de senaste åren ökat långsammare än bruttonationalproduktens årsförändring i löpande priser.

Nästa offentliggörande:
18.12.2020

Beskrivning:
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: den offentliga sektorns utgifter, kommunekonomi, konsumtionsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn
31.1.2017
I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/index_sv.html