Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

26.9.2016 Finländarnas värderingar undersöks

Statistikcentralens intervjuer för undersökningen Värderingar och åsikter i Finland har nyss inletts. I undersökningen utreds finländarnas åsikter om t.ex. välbefinnande, sociala relationer och­ miljöfrågor.

6.9.2016 Förnyad skattestatistik om fastighetsbeskattningen

Statistiken om fastighetsbeskattning, som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har producerat i samarbete med varandra, har färdigställts för skatteåret 2016. Användaren kan nu själv söka fram önskade uppgifter ur databasen.

31.8.2016 Öppna klassificeringsbeslut kan inverka på skulden för den offentliga sektorn i Finland

För närvarande utvärderar Statistikcentralen och Eurostat i samarbete klassificeringen av vissa offentliga finansbolag och bokföringen av finansiella transaktioner i statistikgrenarna. Öppna klassificeringsfrågor kan i synnerhet inverka på den offentliga sektorns skuld.

29.8.2016 Webbtjänstens sökfunktioner har utvecklats

Sökfunktionen på webbplatsen Tilastokeskus.fi har utvecklats och blivit mångsidigare. Den förnyade funktionen ger ett mer omfattande sökresultat samtidigt som användarvänligheten har förbättrats.

21.6.2016 Finlands officiella statistik ger opartisk information om samhället

Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och situationen i samhället. Den består av närmare 300 statistikgrenar. Du känner igen en sådan statistikgren på logotypen för Finlands officiella statistik. Logotypen har nyss förnyats.

Ändringar i statistiken

10.6.2016 Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag

28.4.2016 Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

10.3.2016 Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

10.3.2016 Nytt säsongrensningsprogram införs

 

Senast uppdaterad 26.9.2016

Dela