Aktuellt

Nyheter

20.9.2018 Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen flyttas fram

Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram. Nytt datum för offentliggörandet är tisdag 25.9.2018. Tidigare angivet datum var fredag 21.9.2018. Orsaken till dröjsmålet är tekniska problem vid överföringen av uppgifter.

13.9.2018 Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram

Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram. Nytt datum för offentliggörandet är 19.9.2018. Tidigare angivet datum var fredagen 14.9.2018.
 

12.9.2018 Arbetsmiljöundersökningen samlar in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden

Statistikcentralen arbetsmiljöundersökning 2018 samlar i höst in uppgifter om löntagarnas arbetsförhållanden. Undersökningen ger beslutsfattare information om hur man hittills lyckats med att utveckla det finländska arbetslivet och vad man ännu borde göra.

11.9.2018 Berätta en historia med hjälp av statistik!

Statistikpostertävlingen pågår till mars 2019. Tävlingen har tre klasser: högstadier, studerande vid gymnasier/yrkesläroanstalter samt den nya klassen högskolestuderande i kandidatskedet. Vinnarna får bra belöning och deras postrar går vidare till den internationella finalen i Malaysia. Delta i statistikpostertavlingen

24.8.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 25–26.8.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 25–26.8.2018.

Ändringar i statistiken

10.8.2018 Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter

4.7.2018 De slutliga uppgifterna för år 2017 i statistiken Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten publiceras i augusti

19.6.2018 Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll har reviderats

7.6.2018 Ändringar i statistiken Finländarnas resor

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 21.9.2018