Aktuellt

Nyheter

1.11.2018 Inkomstregistret införs – hur ändras statistikföringen?

Statistikcentralen börjar använda inkomstregistret i statistiken fr.o.m. 1.1.2020. I och med inkomstregistret är det möjligt att minska antalet separata enkäter. Av uppgiftslämnarna krävs det att alla löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret är så kompletta som möjligt. Läs mera

1.11.2018 Företagsregistret ger täckande information om företag i Finland

Redan under ett halvt decennium har Statistikcentralen samlat in uppgifter om finländska företag, deras verksamhet och anställda. Uppgifterna i företagsregistret ligger som grund för många statistikgrenar.

19.10.2018 Statistikolympiaden för unga arrangeras igen – finländsk framgång i förra tävlingen

Anmälan till Statistikolympiaden börjar dagen före den europeiska statistikdagen, dvs. 19.10.2018.  Syftet med tävlingen är att väcka nyfikenhet för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

15.10.2018 Finländarna känner till Statistikcentralen

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning känner 86 procent av finländarna till Statistikcentralen. Största delen av finländarna, dvs. 85 procent, litar på statistiken från Statistikcentralen.

15.10.2018 Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018. Befolkningsprognosen kommer att publiceras bara för hela landet, inte på regional nivå. Läs mera

Ändringar i statistiken

31.10.2018 Inget offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018

26.10.2018 Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

15.10.2018 Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 16.11.2018