Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

29.4.2016 Skattestatistiken om personkundernas inkomster har förnyats

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete producerat statistik om personkundernas inkomster. Statistiken har nu färdigställts. Användaren kan nu själv söka fram önskade uppgifter ur databasen.

29.4.2016 Eurostat tidigarelägger publicering av preliminär BNP för Europa

Från och med den 29 april 2016 publicerar Eurostat preliminära snabbestimat av kvartalsvis BNP för euroområdet (EO) och Europeiska unionen (EU) ungefär 30 dagar efter kvartalets slut (t+30).

14.4.2016 De kommunbaserade statistikområdena har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sitt geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Gränssnittet har kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2016.

12.4.2016 Statistikcentralen intervjuar

Om du har valts ut via ett urval för en intervju som ingår i en undersökning som Statistikcentralen genomför, representerar du en omfattande grupp finländare och du kan inte bytas ut mot någon annan.

29.3.2016 Hur kunde publiceringen av statistik förbättras? Besvara enkäten!

Statistikcentralen håller på utveckla publiceringen av statistiska uppgifter på sin webbplats. Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förbättra vår service. Gå till enkäten

Ändringar i statistiken

18.12.2015 Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt

16.12.2015 Konsumtionsprisindexet förnyas vid årsskiftet

10.12.2015 Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört

10.12.2015 Publiceringen av statistiken över kreditbeståndet upphör

 

Senast uppdaterad 20.5.2016

Dela