Aktuellt

Nyheter

15.2.2018 Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017

Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017. Förhandsstatistiken över befolkningsförändringar 2017 produceras som ett separat offentliggörande 6.3.2018. Läs mera

13.2.2018 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2017

Under presskonferensen granskas för första gången den ekonomiska utvecklingen år 2017 utgående från efterfrågan och utbud inom kvartalsräkenskaperna. Bekanta dig med programmet och anmäl dig

6.2.2018 Respons förbättrar blanketterna

Under detta år samlar vi in företagens synpunkter på besvarandet av våra datainsamlingar. Statistikcentralen genomför årligen 80 datainsamlingar som gäller företag och sammanslutningar, vilket innebär 150 000 svar. Största delen av uppgifterna samlas in med webblanketter.

2.2.2018 Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

Statistikcentralen publicerar 15.2.2018 kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. I publikationen finns inte förhandsuppgifter om förändringar i folkmängden. Om publiceringen av dem informeras likaså 15.2.2018. Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras också som databastabell. Läs mera

2.2.2018 Valkartor över presidentvalet efter område

I den avgiftsfria webbtjänsten med valkartor är det möjligt att bl.a. studera förändringar i valdeltagandet från föregående val samt kandidaternas röstandelar på olika områdesnivåer. Kartor tillhandahålls till exempel efter kommun och valkrets, och i de största städerna efter röstningsområde. Bekanta dig med valkartorna

Ändringar i statistiken

2.2.2018 Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

30.1.2018 Prisindexen för aktiebostäder revideras

12.1.2018 Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

4.1.2018 Namnet på statistiken Undersökning om vuxenutbildning har ändrats till Deltagande i vuxenutbildning

4.1.2018 Namnet på statistiken CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning har ändrats till CVTS, Företagens personalutbildning

4.1.2018 Namnet på statistiken Fritidsundersökning har ändrats till Fritidsdeltagande

4.1.2018 Namnet på statistiken Undersökning om arbetsförhållanden har ändrats till Arbetsmiljö

4.1.2018 Namnet på statistiken Undersökningen om tidsanvändning har ändrats till Tidsanvändning

 

 

 

Senast uppdaterad 16.2.2018