Aktuellt

Nyheter

16.1.2017 Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av vuxenutbildningsundersökningen. I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning.

10.1.2017 Enkät utreder finländarnas penningspelande

Finländarna är aktiva penningspelare. I enkäten om penningspel kartläggs finländarnas penningspelande och åsikter kring penningspelandet. Datainsamlingen för Institutet för hälsa och välfärds undersökning genomförs av Statistikcentralen. THL:s nyhet

10.1.2017 Användarna gav en positiv bedömning av publiceringen av ekonomisk statistik

Statistikcentralen utredde vad användarna anser om publiceringen av statistisk information. I användarnas svar accentuerades betydelsen av exakta statistiska uppgifter som grund för den allmänna bilden av ekonomin.

14.12.2016 Information om Finland i en och samma bok

Statistikcentralens Statistisk årsbok för Finland 2016 är en omfattande samlingspublikation om det finländska samhället och dess utveckling. Där finns bl.a. information om hur mycket folkmängden i vårt land ökade i fjol, hur många äktenskap som ingicks eller hur många gånger finländarna flyttade under året.

7.12.2016 Användning av statistik – Media och studerande utmanas att åskådliggöra statistiska uppgifter

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar Statistikcentralens två tävlingar kring användning av statistik. I tävlingen Statistiken i media söker vi efter det bästa materialet som utnyttjar statistik i media. I tävlingen som riktar sig till studerande i yrkeshögskolor och universitet söker vi efter det bästa elektroniska bidraget som åskådliggör statistik.

Ändringar i statistiken

9.12.2016 Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna

30.9.2016 Ändringar i datainnehållet i statistiken över betalningsbalansen

10.6.2016 Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag

28.4.2016 Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

 

Senast uppdaterad 13.1.2017

Dela