Palkat ja työvoimakustannukset

Sisältää tilastot palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi.

Tilastot

Ansiotasoindeksi
Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät.
Kuntasektorin palkat
Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Palkkarakenne
Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Palkkasummakuvaajat
Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla.
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta.
Työvoimakustannustutkimus
Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina.
Valtion kuukausipalkat
Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Työvoimakustannusindeksi 2016, 1. vuosineljännes
  9.6.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, huhtikuu
  10.6.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, toukokuu
  11.7.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, kesäkuu
  11.8.2016
 • Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2015
  16.8.2016
 • Yksityisen sektorin tuntipalkat 2015
  16.8.2016
 • Ansiotasoindeksi 2016, 2. vuosineljännes
  25.8.2016
 • Työvoimakustannusindeksi 2016, 2. vuosineljännes
  8.9.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, heinäkuu
  12.9.2016
 • Palkkarakenne 2015 (ennakko)
  29.9.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, elokuu
  12.10.2016
 • Ansiotasoindeksi 2016, 3. vuosineljännes
  14.10.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, syyskuu
  11.11.2016
 • Työvoimakustannusindeksi 2016, 3. vuosineljännes
  9.12.2016
 • Palkkasummakuvaajat 2016, lokakuu
  12.12.2016

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa