Liikenne ja matkailu

Liikennetilastot kuvaavat rekisteröityjä ajoneuvoja, maanteiden ja rautateiden verkostoa ja liikennettä, tieliikenteen tavarankuljetuksia, koti- ja ulkomaan vesiliikennettä, ilmaliikennettä sekä liikenneonnettomuuksia. Matkailutilastoissa kuvataan yöpymisiä majoitusliikkeissä, koti- ja ulkomaanmatkoja ja ulkomaalaisten matkailua Suomessa.

Muita liikenteen ja matkailun tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Kanavaliikenne
Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto sisältää tiedot ulkomaan ja kotimaan liikenteen tavara- ja matkustajakuljetuksista ja alusliikenteestä Saimaan kanavan kautta.
Kauppalaivasto
Kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta (dwt).
Kotimaan vesiliikenne
Kotimaan vesiliikennetilasto sisältää tiedot Suomen rannikon ja sisävesien tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa.
Majoitustilasto
Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä.
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Moottoriajoneuvokanta
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Suomalaisten matkailu
Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä.
Suomen rautatietilasto
Suomen rautatietilasto on rautateiden perustilasto ja siinä kuvataan aikasarjoin sekä rataosittain rautateiden tilaa.
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen.
Tieliikenteen tavarankuljetukset
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla.
Tietilasto
Tietilastossa on aikasarjatietoa liikenteestä, tieverkosta ja liikenneonnettomuuksista.
Ulkomaan meriliikenne
Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, lokakuu (ennakko)
  19.11.2019
 • Majoitustilasto 2019, lokakuu (ennakko)
  28.11.2019
 • Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, marraskuu
  5.12.2019
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 3. vuosineljännes
  18.12.2019
 • Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu (ennakko)
  19.12.2019

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>