Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2013

Utexaminering i snabbare takt

Enligt Statistikcentralen fullföljde 49 procent sin universitetsutbildning på fem och ett halvt år, 21 procent avlade högre högskoleexamen och 28 procent lägre högskoleexamen. Genomströmningen inom universitetsutbildning förbättrades med 2 procentenheter. Inom övriga utbildningssektorer förbättrades genomströmningen med en procentenhet. Fyrtioen procent avlade sin yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Yrkesinriktad grundexamen avlades på tre och ett halvt år av 65 procent och studentexamen av 80 procent.

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2011

Genomströmningen inom universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2011

I denna statistik granskas situationen i slutet av år 2011 för 2008 års nya studerande i yrkesutbildning för unga och gymnasieutbildning för unga, 2007 års nya studerande i yrkeshögskoleutbildning för unga och 2006 års nya studerande i universitetsutbildning.

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2011

Genomströmningen inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2011

Bland kvinnor är genomströmningen fortfarande högre än bland män inom alla utbildningssektorer med undantag av gymnasie- och yrkesutbildning, även om genomströmningen bland män förbättrades inom alla utbildningssektorer. Bland män förbättrades genomströmningen inom universitetsutbildning med över 3 procentenheter och inom gymnasieutbildning med nästan 2 procentenheter. Genomströmningen inom yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning förbättrades med en procentenhet. Inom gymnasieutbildningen utexaminerades kvinnor och män nästan lika snabbt. Inom den grundläggande yrkesutbildningen var genomströmningen bland män 2 procentenheter högre än bland kvinnor. Inom högskolestudier var skillnaderna i genomströmningen mellan män och kvinnor betydligt större. Lägre eller högre högskoleexamen avlades av 37 procent av männen och 58 procent av kvinnorna. Yrkeshögskoleexamen avlades av 25 procent av männen 54 procent av kvinnorna.

Minst tre av fyra slutför sin påbörjade högskoleexamen. Fram till år 2011 avlades universitetsexamen av nästan 82 procent av dem som påbörjat sin universitetsutbildning 16 år tidigare och yrkeshögskoleexamen av 73 procent av dem som påbörjat sin yrkeshögskoleutbildning för unga samma år. Under den 10 år långa referensperioden fullföljde 77 procent sin grundläggande yrkesutbildning och nästan 89 procent sin studentexamen.

Alla utbildningssektorer har stora branschvisa skillnader i genomströmningsprocenten (se databastabellerna ). Vid universiteten avlades relativt sett flest högskoleexamina av studerande inom kulturbranschen och minst högskoleexamina av studerande inom det naturvetenskapliga området. Vid yrkeshögskolorna hade social-, hälso- och idrottsområdet den högsta genomströmningen, 63 procent. Den lägsta genomströmningen fanns inom teknik och kommunikation, 22 procent. Nästan alla studerande i yrkesutbildning inom skyddsbranschen (annan utbildning: brandman, polis) avlagt examen. Den näst största genomströmningen hade social-, hälso- och idrottsområdet, där 68 procent hade avlagt en yrkesinriktad examen inom området. Den lägsta genomströmningen hade det naturvetenskapliga området, 47 procent

I databastabellerna inom denna statistik finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid. Mer uppgifter om studiernas framskridande finns också i statistiken Avbrott i utbildningen och Sysselsättning bland studerande .


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tie_001_sv.html