Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 5,9 procent av de studerande avbröt utbildningen
12.3.2021
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,9 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2018/2019. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,0, i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen 9,4, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,5 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html