Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2011, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 095 72,9 4 139 2 722 65,8 4 222 3 373 79,9
1999 25 888 18 892 73,0 11 555 7 340 63,5 14 333 11 552 80,6
2000 26 091 18 934 72,6 11 595 7 407 63,9 14 496 11 527 79,5
2001 26 223 18 894 72,1 11 546 7 192 62,3 14 677 11 702 79,7
2002 28 526 19 359 67,9 13 412 7 764 57,9 15 114 11 595 76,7
2003 28 776 19 129 66,5 13 347 7 538 56,5 15 429 11 591 75,1
2004 29 332 19 137 65,2 13 190 7 205 54,6 16 142 11 932 73,9
2005 29 053 18 049 62,1 13 141 6 653 50,6 15 912 11 396 71,6
2006 28 531 15 790 55,3 13 045 5 392 41,3 15 486 10 398 67,1
2007 28 329 11 507 40,6 13 037 3 237 24,8 15 292 8 270 54,1
2008 28 302 5 221 18,4 12 711 1 086 8,5 15 591 4 135 26,5

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2011, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2011, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_003_sv.html