Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Sysselsättning bland studerande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen sysselsatta studerande minskade år 2020
17.3.2022
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen minst 18-åriga sysselsatta studerande med 4,7 procentenheter år 2020 jämfört med året innan. Andelen som arbetar vid sidan av studierna minskade mest bland studerande inom gymnasieutbildning. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Av universitetsstuderandena hade 51 procent ett anställningsförhållande vid sidan av studierna och av yrkeshögskolestuderandena 53 procent. Av studerande inom yrkesutbildning arbetade 43 procent vid sidan av studierna och av studerande inom gymnasieutbildning 25 procent.

Beskrivning: Statistiken beskriver sysselsättningen under studietiden bland studerande som slutfört utbildning på grundskolenivå. Uppgifterna, som beskriver sysselsättningen bland studerande, produceras genom att Statistikcentralens individbaserade studiematerial sammanslås med uppgifterna i sysselsättningsstatistiken. Inga enkäter görs bland de studerande. I statistiken finns ett flertal uppgifter om studerandenas utbildning och förvärvsarbete. Statistikuppgifterna har producerats årligen sedan år 1995. År 2005 ändrades statistikens population på så sätt att bara 18-åriga studerande och äldre inkluderas. Statistiken för åren 1995–2004 innehåller uppgifter om sysselsättning bland studerande som är yngre än 18 år om inte annat nämns. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsmarknaden, studerande, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/index_sv.html