Suomen virallinen tilasto

Opiskelijoiden työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Puolet opiskelijoista työskentelee opintojen ohella
12.3.2021
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vähintään 18-vuotiaista opiskelijoista puolet kävi opintojen ohella töissä vuonna 2019. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 55 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 58 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista työskenteli opintojen ohessa 47 prosenttia. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 33 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Kuvaus: Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäyntiä opiskelun aikana. Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvaavat tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjainen opiskelija-aineisto ja työssäkäyntitilaston tiedot. Opiskelijoille ei tehdä mitään kyselyjä. Tilastossa on useita tietoja opiskelijoiden koulutuksesta ja työssäkäynnistä. Tilastotietoja on tuotettu vuodesta 1995 lähtien vuosittain. Vuonna 2005 tilaston perusjoukkoa muutettiin siten, että mukaan lasketaan vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien 1995–2004 tilastot sisältävät alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, opiskelijat, työmarkkinat, työssäkäynti.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/index.html