Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2021

Konsumenternas förtroende sjönk men var fortsättningsvis starkt i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 2,7, då den i september var 6,0 och i augusti 4,0. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -6,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 oktober av 1 025 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var både förväntningarna och synen på konsumenternas egen ekonomi i nuläget mycket ljusa i oktober. Förväntningarna på Finlands ekonomi var också optimistiska. Dessutom hade konsumenterna i oktober rätt många planer på att köpa kapitalvaror.

Jämfört med september var förväntningarna på den egna ekonomin om ett år ungefär oförändrade i oktober. De övriga tre delfaktorerna försvagades klart. Jämfört med oktober i fjol var delfaktorerna nu på en betydligt starkare nivå, förutom planerna på att skaffa kapitalvaror, som förekom i ungefär samma utsträckning som för ett år sedan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Även konsumenternas förväntningar på den allmänna arbetslöshetssituationens utveckling i Finland försvagades något i oktober, men förblev fortfarande ljusa. Detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I oktober överskred konsumenternas uppfattning om stegringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, om ett år redan tydligt långtidsmedelvärdet.

Liksom under de föregående månaderna uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i oktober. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, bra också för att ta lån och relativt bra för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår rätt många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I oktober hade konsumenterna fortfarande mycket rikligt med planer på att köpa bostad. Det fanns också många planer på grundläggande renovering av hemmet. Dessutom funderade väldigt många på att köpa bil under det följande året. Liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån mycket vanligt i oktober.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var förtroendet för ekonomin, liksom tidigare, klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 8,0) och svagast i Östra Finland (-0,2). Av befolkningsgrupperna var lägre tjänstemän (9,7) och högre tjänstemän (9,6) de mest optimistiska. I oktober var pensionärerna mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen (-7,4).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (413,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/10/kbar_2021_10_2021-10-27_tie_001_sv.html