Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I oktober ansåg 39 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 30 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 17 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 27 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i oktober var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i september 15 och 29 procent och för ett år sedan 18 och 24 procent.

I oktober trodde 37 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 24 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 42 och 21 procent och för ett år sedan i oktober dystra 21 och 52 procent.

I oktober litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I september var motsvarande andelar 29 och 11 procent och för ett år sedan 26 och 15 procent.

Arbetslöshet och inflation

I oktober litade 39 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 22 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i september 44 och 21 procent och för ett år sedan mycket dystra 12 och 76 procent.

I oktober antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde hela 48 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 11, 11 och 49 procent och i oktober i fjol mycket nedstämda 4, 34 och 37 procent.

I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med t.o.m. 3,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 68 procent i oktober att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 53 procent. Sextiofyra procent av konsumenterna hade sparat i oktober och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I oktober ansåg 58 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 44 procent. I oktober planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 30 procent i oktober att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 31 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. De senare andelarna var i september 16 och 25 procent och för ett år sedan i oktober 14 och 31 procent.

I oktober planerade 17 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Femton procent av konsumenterna planerade att köpa bostad inom ett år. I oktober planerade dessutom 21 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/10/kbar_2021_10_2021-10-27_kat_001_sv.html