Begrepp och definitioner

Hushållens inköpsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om olika ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på omfattar:

  • anskaffning eller byte av ägarbostad under de närmaste 12 månaderna
  • anskaffning av ny eller gammal personbil under de närmaste 12 månaderna
  • anskaffning av fritidsbostad, renovering av bostad, inredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, utrustning för rekreation, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, semesterresa i utlandet under de närmaste 6 månaderna.

Hushållens låntagningsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om hushållens låntagningsavsikter och -motiv. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Hushållens sparplaner

I konsumentbarometern ingår frågor om hushållens sparplaner, deras motiv för att spara och hur de ämnar placera sina besparingar. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kas_sv.html