Käsitteet ja määritelmät

Kotitalouksien lainanottoaikeet

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien lainanottoaikeita ja syitä. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".

Kotitalouksien ostoaikeet

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien rahankäyttöaikeita eräisiin kohteisiin. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".

Rahankäyttökohteet ovat

  • omistusasunnon hankkiminen tai vaihtaminen seuraavien 12 kk aikana
  • uuden tai käytetyn henkilöautohankkiminen seuraavien 12 kk aikana
  • vapaa-ajan asunto, asuntoremontti, sisustaminen, kodinkoneet, viihde-elektroniikka, harrastusvälineet, muut kulkuvälineet kuin auto, kotimaan lomamatka, ulkomaan lomamatka seuraavien 6 kuukauden aikana.

Kotitalouksien säästöaikeet

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien säästämisaikeita ja syitä sekä säästöön jääneiden varojen sijoituskohteita. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".

Kuluttajien arviot taloudesta

Kuluttajabarometrissä kysytään kuluttajien arvioita eräistä talouteen liittyvistä asioista.

Henkilöihin kohdistuvat mittarit laaditaan seuraavien kysymysten avulla:

  • kuluttajan arvio koko maan ja kuluttajan oman talouden kehityksestä sekä kuluttajahintojen muutoksesta edellisen ja seuraavan vuoden aikana
  • kuluttajan arvio työttömyyden muutoksesta seuraavien 12 kuukauden aikana
  • kuluttajan arvio ostamisen, säästämisen ja lainanoton edullisuudesta haastatteluajankohtana
  • kuluttajan arvio kestotavaroihin käytettävän rahan määrästä tulevana vuonna verrattuna menneeseen vuoteen.

Mittarit ovat henkilökohtaisia ja mittayksikkö on "prosenttia kuluttajista".

Kotitalouteen kohdistuva mittari laaditaan seuraavan kysymyksen avulla:

  • kuluttajan arvio kotitaloutensa rahatilanteesta haastatteluajankohtana.

Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö on "prosenttia kotitalouksista".

Saldoluku

Saldoluku liittyy kuluttajabarometrin kvalitatiivisten kysymysten vastauksien muuntamiseen numeerisesti tulkittaviksi. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-864X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/kas.html