Finlands officiella statistik

Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende i januari starkast på över två år
27.1.2021
Konsumenternas förtroendeindikator var i januari högre än sitt långtidsmedelvärde -1,8. Förtroendeindikator var -0,9, då den i december var -4,6 och i november -4,8. I januari i fjol fick indikatorn värdet -4,6. Konsumenternas förtroende för ekonomin var senast starkare i oktober 2018, då förtroendeindikatorn var 0,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1 - 19 januari av 1 065 personer bosatta i Finland.

Beskrivning: Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering
13.1.2020
Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html