Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende oförändrat i april
29.4.2019
Konsumenternas förtroende för ekonomin har redan under ungefär ett halvårs tid hållits på samma moderata nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 15,7 medan den i mars var 16,1 och i februari 15,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Året innan i april fick förtroendeindikatorn ett klart högre värde 23,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1 - 17 april 1 143 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Många ändringar i konsumentbarometern från och med maj 2019
25.3.2019
Namnet på konsumentbarometern ändras i maj 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html