Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenterna tror på sparande och en minskning av arbetslösheten
27.2.2019
Konsumenternas förtroende för ekonomin försämrades som omväxling i februari men är fortfarande på en god nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 15,5, då den i januari var 17,2 och i december 16,1. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 25,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1 - 18 februari 1 183 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.3.2019

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html