Publicerad: 1.7.2010

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,39 euro under det sista kvartalet 2009

Korrigerad 27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del. I samband med korrigeringen har också antalsuppgifterna reviderats något, eftersom estimeringsmetoden reviderats. Mera information om korrigeringen.


Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn bland timavlönade i genomsnitt 14,39 euro per timme under det sista kvartalet år 2009, 14,96 euro bland män och 12,01 euro bland kvinnor. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn var i genomsnitt 15,03 euro per timme, 15,67 euro bland män och 12,37 euro bland kvinnor. Statistiken omfattar uppgifter om ungefär 317 000 löntagare, av vilka ungefär 77 procent var män.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2009

Utbildningsnivå Antal     Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 317 341 245 168 71 973 14,39 14,96 12,01
Grundnivå 89 932 63 768 25 965 13,62 14,32 11,57
Mellannivå 208 704 169 859 38 845 14,69 15,18 12,12
Lägsta högre nivå 11 441 7 540 3 901 14,42 15,12 12,74
Lägre högskolenivå 5 401 3 045 2 356 14,05 14,80 12,69
Högre högskolenivå 1 804 908 896 16,38 16,54 16,18
Forskarutbildningsnivå 58 47 11 14,75 .. ..

Sett till utbildningsnivå varierade medellönen för ordinarie arbetstid bland timavlönade inom den privata sektorn från 13,62 euro per timme för utbildning på grundnivå till 16,38 euro per timme för högre högskolenivå. Den vanligaste utbildningsnivån var mellannivå. Till den hörde omkring 66 procent av de timavlönade löntagare som statistiken täckte. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid för utbildning på mellannivå var 14,69 euro och alltså högre än den lägsta högre nivån, 14,42 euro, eller den lägre högskolenivån, 14,05 euro. Omkring 28 procent av de löntagare som omfattades av statistiken hade utbildning på grundnivå. Om löntagaren saknar utbildning eller om han eller hon avlagt examen utomlands, anges grundnivå som utbildningsnivå. Mindre än en procent av de timavlönade löntagarna hade högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå.

Lönebegreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar utöver löner för tids-, ackords- och premiearbete vid ordinarie arbetstid också tillägg med anknytning till arbetstid (t.ex. skiftes- och miljötillägg) och andra separata tillägg samt grunddelarna för söndags- och övertidslön. Totallönen innehåller förutom ovan nämnda dessutom söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar samt naturaförmåner och prestationslöner. Uppgifterna har samlats in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna för årets sista kvartal.

I statistiken över skogsarbetarnas löner var timlönen för skogsvårdsarbeten 12,19 euro fjärde kvartalet 2009. Mer detaljerade uppgifter om skogsarbetarna finns i Översikterna.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tie_001_sv.html