Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2009

Yrkesklassificering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 317 341 14,39 9,52 13,20 14,57 14,89 14,83 14,46
2 Specialister 1 934 19,07 .. 17,40 20,11 20,29 22,11 ..
3 Experter 6 420 15,60 8,52 13,46 16,37 16,75 16,56 16,04
4 Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete
16 812 12,69 10,48 11,68 12,61 .. .. ..
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 3 829 11,41 8,54 11,06 12,17 12,67 11,76 12,32
6 Jordbrukare och skogsarbetare 313 9,19 7,18 8,76 .. .. 10,14 ..
7 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare 107 764 15,26 10,56 13,88 15,27 15,84 15,83 15,72
8 Process- och transportarbetare 126 977 14,69 11,12 13,65 14,79 15,04 14,98 14,46
9 Övriga arbetstagare 52 749 11,73 8,36 10,89 12,01 12,21 12,20 12,11
Okänd 542 16,50 .. 15,05 17,78 17,62 16,26 ..

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2009, Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_002_sv.html