Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter huvudklassen i yrkesklassificering år 2009

Yrkesklassificering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 317 341 245 168 71 973 14,39 14,96 12,01
2 Specialister 1 934 1 244 655 19,07 18,93 19,58
3 Experter 6 420 2 968 3 439 15,60 16,40 14,20
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 16 812 9 318 7 486 12,69 12,97 12,31
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 3 829 1 317 2 484 11,41 12,40 10,79
6 Jordbrukare och skogsarbetare 313 106 207 9,19 8,89 9,45
7 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare 107 764 101 318 6 410 15,26 15,40 12,87
8 Process- och transportarbetare 126 977 103 782 23 140 14,69 14,99 13,22
9 Övriga arbetstagare 52 749 24 599 28 126 11,73 13,29 10,12
Okänd 542 516 26 16,50 16,71 ..

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2009, Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter huvudklassen i yrkesklassificering år 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_001_sv.html