Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter huvudklassen i yrkesklassificering år 2009

Yrkesklassificering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 317 341 245 168 71 973 14,39 14,96 12,01
2 Specialister 1 934 1 244 655 19,07 18,93 19,58
3 Experter 6 420 2 968 3 439 15,60 16,40 14,20
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 16 812 9 318 7 486 12,69 12,97 12,31
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 3 829 1 317 2 484 11,41 12,40 10,79
6 Jordbrukare och skogsarbetare 313 106 207 9,19 8,89 9,45
7 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare 107 764 101 318 6 410 15,26 15,40 12,87
8 Process- och transportarbetare 126 977 103 782 23 140 14,69 14,99 13,22
9 Övriga arbetstagare 52 749 24 599 28 126 11,73 13,29 10,12
Okänd 542 516 26 16,50 16,71 ..

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2009, Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter huvudklassen i yrkesklassificering år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_001_sv.html