Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/tunti
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Yhteensä 317 341 14,39 9,52 13,20 14,57 14,89 14,83 14,46
2 Erityisasiantuntijat 1 934 19,07 .. 17,40 20,11 20,29 22,11 ..
3 Asiantuntijat 6 420 15,60 8,52 13,46 16,37 16,75 16,56 16,04
4 Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät
16 812 12,69 10,48 11,68 12,61 .. .. ..
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 3 829 11,41 8,54 11,06 12,17 12,67 11,76 12,32
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 313 9,19 7,18 8,76 .. .. 10,14 ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 107 764 15,26 10,56 13,88 15,27 15,84 15,83 15,72
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 126 977 14,69 11,12 13,65 14,79 15,04 14,98 14,46
9 Muut työntekijät 52 749 11,73 8,36 10,89 12,01 12,21 12,20 12,11
Tuntematon 542 16,50 .. 15,05 17,78 17,62 16,26 ..

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2009, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tau_002_fi.html