Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 379 670 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 379 670 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under första kvartalet 2011 med 4 390 personer, dvs. med 90 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 2 860 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 1 530 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-mars flyttade 5 710 personer till Finland från utlandet, medan 2 850 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 540 fler och antalet utvandringar 180 fler än året innan. Av invandrarna var 1 600 och av utvandrarna 2 090 finska medborgare.

Under första kvartalet föddes 14 730 barn, dvs. 340 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 13 200, dvs. 110 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 53 790 i slutet av mars. Detta var 3 240 flyttningar fler än under januari-mars året innan enligt 2011 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under årets första kvartal mest i landskapen Nyland (3 580), Norra Österbotten (550) och Birkaland (530). Också i förhållande till folkmängden var folkökningen störst i dessa landskap. Befolkningsförlusten var både kvantitativt och relativt sett störst i Kajanaland (-180) och Södra Savolax (-180).

Folkökningen tilltog mest i landskapet Nyland: folkökningen var nu 410 personer större än under januari-mars 2010. I förhållande till folkmängden ändrades befolkningsutvecklingen under årets första kvartal mest i en positiv riktning i landskapet Mellersta Finland. Där var folkökningen nu 160 personer, medan motsvarande period året innan visade en befolkningsförlust på 90 personer.

Enligt de preliminära uppgifterna avtog folkökningen mest i Egentliga Finland. Där ökade folkmängden med 210 personer under januari-mars, dvs. folkökningen var 270 personer mindre än året innan. Relativt sett avtog folkökningen mest i Mellersta Österbotten, där folkökningen var 20 personer under första kvartalet, dvs. 70 personer färre än under januari-mars 2010.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 20 850 under första kvartalet 2011, vilket är 1 380 fler än under motsvarande period året innan enligt 2011 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var både kvantitativt och relativt sett störst i Nyland (680 personer). Inflyttningsunderskottet var kvantitativt sett störst i Norra Savolax (-170 personer) och relativt sett i Kajanaland (-100 personer).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/03/vamuu_2011_03_2011-04-28_tie_001_sv.html