Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 1 529 -449 2 863 357 4 392 -92
FASTA FINLAND 1 544 -448 5 8 2 848 358 4 397 -82
Nyland 1 587 -193 684 237 1 312 361 3 583 405
Egentliga Finland -29 -147 66 -53 169 -74 206 -274
Satakunta -94 121 -120 -143 58 -37 -156 -59
Egentliga Tavastland -5 34 -7 -72 78 24 66 -14
Birkaland 204 -47 169 -45 161 -37 534 -129
Päijänne-Tavastland -143 -39 71 -10 81 31 9 -18
Kymmenedalen -224 -103 -43 -19 110 30 -157 -92
Södra Karelen -115 -48 -94 1 59 32 -150 -15
Södra Savolax -209 51 -38 -38 71 15 -176 28
Norra Savolax -85 2 -165 -42 86 20 -164 -20
Norra Karelen -48 154 -95 -98 66 -30 -77 26
Mellersta Finland 93 6 -38 189 101 46 156 241
Södra Österbotten 14 51 59 75 78 6 151 132
Österbotten 86 -28 -46 11 113 -7 153 -24
Mellersta Österbotten 48 -18 -65 -69 39 13 22 -74
Norra Österbotten   578 -143 -137 27 112 -6 553 -122
Kajanaland -117 -80 -103 -3 42 8 -178 -75
Lappland 3 -21 -93 60 112 -37 22 2
ÅLAND -15 -1 -5 -8 15 -1 -5 -10
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/03/vamuu_2011_03_2011-04-28_tau_003_sv.html