Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010*–2011*

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     2) Äkten- skap     Skils- mässor
2011* I 14 725 13 196 1 529 53 785 5 708 2 845 2 863 4 392 4 336 3 575
Förändring 3) -335 114 -449 3 239 536 179 357 -92 -231 117
2010* I 15 060 13 082 1 978 50 546 5 172 2 666 2 506 4 484 4 567 3 458
2010* II 15 175 12 328 2 847 67 665 5 764 2 435 3 329 6 176 6 919 3 432
2010* III 15 990 12 479 3 511 90 839 8 302 4 137 4 165 7 676 12 655 3 522
2010* IV 14 755 12 901 1 854 59 782 5 374 2 492 2 882 4 736 5 913 3 229
2010* I-IV 60 980 50 790 10 190 268 832 24 612 11 730 12 882 23 072 30 054 13 641
2009 I 14 792 13 610 1 182 50 739 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
2009 II 15 286 12 259 3 027 65 176 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
2009 III 15 780 11 403 4 377 89 147 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
2009 IV 14 572 12 611 1 961 58 584 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 263 646 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I 14 956 13 015 1 941 54 487 6 557 2 922 3 635 5 576 4 756 3 411
2008 II 14 995 12 170 2 825 71 090 7 056 2 809 4 247 7 072 7 251 3 336
2008 III 15 412 11 731 3 681 89 661 9 397 5 130 4 267 7 948 14 124 3 510
2008 IV 14 167 12 178 1 989 53 286 6 104 2 796 3 308 5 234 4 883 3 214
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 268 524 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 278 907 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 272 280 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 274 642 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2011 områdesindelningen
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2009 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring 2011* I kvartalet–2010* I kvartalet

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2011, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2009 samt förhandsuppgifterna 2010*–2011* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/03/vamuu_2011_03_2011-04-28_tau_002_sv.html