Finlands officiella statistik

Utrikes sjöfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Passagerarantalet inom utrikessjöfarten minskade med 65 procent år 2020, men godstrafiken var nästan oförändrad
17.6.2021
Coronaviruspandemin inverkade kraftigt på antalet passagerare inom utrikessjöfarten, som minskade med 65 procent jämfört med år 2019. Antalet passagerare som reste via finländska hamnar uppgick till 6,7 miljoner år 2020. Över 90 procent av de passagerare som transporterades sjöledes reste på rutter till Estland och Sverige. År 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 96,0 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med fem procent jämfört med året innan. Exporten minskade med sex procent och uppgick till 50,2 miljoner ton. Importen minskade med fyra procent och uppgick till totalt 45,8 miljoner ton. Totalt transporterades 2,4 miljoner transportmedel. Av dessa var 53 procent passagerares personbilar.

Beskrivning: Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar. Utöver import- och exportvolymerna av gods, passagerare och transportmedel ingår också uppgifter om transportarbete och de fartyg som använts för transporterna. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för utrikes sjöfarten i Saima kanal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, utrikesfart, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html