Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 870,8 839,2 -31,6 -3,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,3 15,4 -0,9 -5,4
Maatalous 01 6,6 5,1 -1,6 -23,9
C Teollisuus 10-33 142,9 140,5 -2,4 -1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,8 17,2 0,5 2,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,4 19,6 -2,8 -12,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,6 22,1 2,5 12,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,0 23,1 0,2 0,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,0 45,3 -3,7 -7,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,1 13,2 1,1 8,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,3 10,3 -1,0 -8,8
F Rakentaminen 41-43 57,2 56,2 -1,0 -1,8
Talonrakentaminen 41 19,2 20,6 1,4 7,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 29,7 28,3 -1,4 -4,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,8 97,6 -0,2 -0,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,9 14,7 -1,2 -7,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,2 35,9 0,6 1,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 46,7 47,0 0,4 0,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,7 48,9 -1,8 -3,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 30,1 30,8 0,7 2,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,6 18,1 -2,5 -12,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24,4 28,1 3,8 15,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,5 37,9 -3,6 -8,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,2 29,8 -0,4 -1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,5 52,3 -0,2 -0,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,9 21,2 -0,7 -3,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 35,1 32,6 -2,5 -7,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,0 18,4 -2,6 -12,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,8 45,5 -1,3 -2,8
P Koulutus 85 66,5 62,7 -3,8 -5,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 155,2 140,5 -14,6 -9,4
Terveyspalvelut 86 71,9 63,4 -8,5 -11,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,4 32,3 -1,1 -3,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,9 44,8 -5,0 -10,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,7 15,6 -1,1 -6,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,4 21,6 0,1 0,7
X Toimiala tuntematon 00 4,1 3,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2013, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_035_fi.html